Rzecznik dodał, że Korolec został także wybrany w poniedziałek na przewodniczącego Komitetu ds. Etyki i Audytu GCF (Green Climate Fund).

Podczas listopadowego szczytu klimatycznego w Warszawie uzgodniono, że kraje rozwinięte mają przeznaczać na walkę ze zmianami klimatu co najmniej 10 mld dolarów ze środków publicznych, by zmobilizować do tego samego środki prywatne. Publiczne pieniądze mają przyciągnąć środki prywatne, aby w 2020 roku było to w sumie 100 mld dolarów rocznie.

Takie środki obiecano na szczycie klimatycznym w Kopenhadze w 2009 r. Kraje rozwinięte mają prezentować konwencji klimatycznej ONZ plany spełnienia tego celu, a co dwa lata w tej sprawie mają zbierać się ministrowie.

Już przed szczytem w Limie w grudniu 2014 r. kraje rozwinięte mają wpłacić "znaczące" składki do Zielonego Funduszu Klimatycznego, który ma koordynować wydawanie pieniędzy na inwestycje proekologiczne w państwach rozwijających się.