Tusk: rząd przyjął projekt ustawy dot. gazu z łupków

Opodatkowanie wydobywania gazu łupkowego w Polsce stanie się faktem dopiero w 2020 r. - zapowiedział premier Donald Tusk na konferencji po posiedzeniu rządu. Rząd przyjął projekt przepisów dotyczących wydobycia gazu z łupków.

Publikacja: 11.03.2014 14:31

Tusk: rząd przyjął projekt ustawy dot. gazu z łupków

Foto: Bloomberg

- Przyjęliśmy rozwiązania, które powinny być zachętą dla wszystkich poszukujących gazu łupkowego - powiedział premier. Jedną z takich zachęt ma być zwolnienie z opodatkowania wydobycia gazu z łupków do 2020 r.

Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął projekt ustawy dotyczącej wydobycia gazu łupkowego - poinformował premier Donald Tusk na konferencji prasowej. Według premiera, przyjęte rozwiązania mają sprzyjać przedsiębiorcom.

Podatek nie przekroczy 40 proc.

Daniny na rzecz państwa z tytułu wydobycia gazu łupkowego w Polsce nie powinny przekroczyć 40 proc. dochodów od wydobycia - zapowiedział premier Tusk.

- Mówię o tym, co będzie do zapłacenia po 2020 roku. To powinno być zachęcające dla przedsiębiorców - podkreślił. Wyjaśnił, że beneficjentami opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobyciem w większym stopniu niż do tej pory będą samorządy. - Na tym samym poziomie kwotowym, czyli procentowo znacznie niższa będzie opłata dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - podkreślił.

- Jeśli pojawią się potrzeby zadośćuczynienia czy niwelowania ewentualnych strat wspólnot gminnych w związku z poszukiwaniem i wydobywaniem gazu łupkowego, to główne ciężary spadną na samorządy - wyjaśnił premier.

Model powinien sprzyjać przedsiębiorcom

Premier zapowiedział też radykalne uproszczenie procedur administracyjnych związanych z poszukiwaniami i wydobyciem gazu z łupków. - Do tej pory ten, kto podjął decyzję, że chce szukać gazu musiał ubiegać się o minimum trzy koncesje (...). Dziś proponujemy rozstrzygnięcie - aby ten, kto uzyskuje koncesję, po prostu był władny nie tylko poszukiwać gazu, ale także wydobywać i sprzedawać ten gaz - powiedział premier.

Szef rządu wskazał, że powodem, dla którego często mnożono bariery administracyjne związane z poszukiwaniem gazu w Polsce były obawy, że w ten strategiczny segment gospodarki będą się włączać "niepewni" inwestorzy. Przygotowane przez rząd zmiany zmierzają do tego, aby "wyłowić" inwestorów solidnych, rzetelnych, z doświadczeniem i bezpiecznych z punktu widzenia interesów państwa polskiego. Zapowiedział, że po "preselekcji" późniejsza procedura będzie bardzo prosta, przyjazna i przychylna dla potencjalnych inwestorów.

Łupki mogą być opłacalne

Stworzyliśmy warunki, które czynią poszukiwanie i wydobywanie gazu łupkowego w Polsce potencjalnie bardzo opłacalnym - zapewnił Donald Tusk.

- Cieszę się, że po długiej pracy projekt ustawy dotyczącej gazu łupkowego został przez rząd dziś przyjęty. Cieszę się, ponieważ w tej bardzo ostrej momentami dyskusji, w której uczestniczyli fachowcy od środowiska, energetyki, urzędnicy kilku ministerstw, zbudowaliśmy model, który powinien raczej jednoznacznie sprzyjać przedsiębiorcom, którzy chcą zainwestować swoje pieniądze, swój czas, swoje możliwości w poszukiwania, a później wydobywanie gazu łupkowego - powiedział Tusk.

Premier poinformował, że w ciągu dwóch tygodni projekt trafi do laski marszałkowskiej. - Będę liczył na szybką pracę w parlamencie właśnie ze względu na ten kontekst ogólniejszy, nie tylko energetyczny. Dzisiaj bezpieczeństwo gazowe staje się takim podstawowym warunkiem suwerenności każdego, czy prawie każdego, kraju europejskiego. Na pewno dotyczy to także Polski - podkreślił.

Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki

Ocena projektu ustaw o podatku węglowodorowy oraz prawo geologiczne i górnicze powinna być de facto diagnozą tego czy i w jakim zakresie treść projektów ustaw realizuje cele, które są istotne z punktu widzenia dynamiki rozwoju sektora gazu łupkowego oraz dobrych praktyk legislacyjnych. Najważniejszymi celami, których realizacji powinny służyć ustawy jest zatem zniesienie obciążeń proceduralnych i administracyjnych dla branży poszukiwawczo-wydobywczej, stworzenie atrakcyjnego i konkurencyjnego systemu podatkowego, zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa, znaczne uproszczenie systemu koncesyjnego. Ocena projektu powinna także odnosić się do spójności obu projektów ustaw względem siebie.

Istotnym pytaniem jest teraz to czy polski parlament będzie procedował nad ustawami bez zbędnej zwłoki.

Są dwa główne powody, dla których uważam, że posłowie powinni zwrócić szczególną uwagę na te ustawy.

Pierwszy to oczywiście ich znaczenie dla procesu budowy sektora łupkowego, który jak pokazują ostatnie wydarzenia międzynarodowe należy jak najszybciej zdynamizować, a którego rozwój jest priorytetem rządu Donalda Tuska. Stąd dyskusja nad ustawą powinna nie dążyć do podważenia jej konstrukcji i głównych założeń, które powstały w oparciu o szerokie konsultacje z interesariuszami. Należy wokół nich zbudować konsensus legislacyjny i unikać polaryzacji stanowisk między partiami politycznymi.

Drugi to prawdopodobieństwo zaostrzenia dyskusji nt. gazu łupkowego w ogólne, co związane będzie z kampanią do Parlamentu Europejskiego i strategią niektórych partii zbudowaną wokół koncepcji „wyróżnij się lub zgiń". Spodziewam się zatem pojawienia się w hasłach wyborczych tych antyłupkowych. To nie pozostanie bez wpływu na debatę na temat ustaw łupkowych w Sejmie i może mieć istotne znaczenia nie tylko dla budowania zgody politycznej, ale także poparcia społecznego, które są kluczowe jeśli chcemy jak najszybciej zwiększyć produkcje z własnych zasobów surowcowych zmniejszając swoją zależność energetyczną od Rosji.

- Przyjęliśmy rozwiązania, które powinny być zachętą dla wszystkich poszukujących gazu łupkowego - powiedział premier. Jedną z takich zachęt ma być zwolnienie z opodatkowania wydobycia gazu z łupków do 2020 r.

Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął projekt ustawy dotyczącej wydobycia gazu łupkowego - poinformował premier Donald Tusk na konferencji prasowej. Według premiera, przyjęte rozwiązania mają sprzyjać przedsiębiorcom.

Pozostało 92% artykułu
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości