Podczas dzisiejszego V Ukraińskiego Forum Energetycznego wystąpił Ihor Szczurow szef Neftegazdobycza - należącego do holdingu energetycznego DTEK Rinata Achmetowa. Jego prognoza samowystarczalności gazowej opiera się na ocenie zasobności ukraińskich złóż, na których pracuje firma.

- Nasze doświadczenie pokazuje, że skoncentrowanie wysiłków na rozwoju wydobycia gazu ziemnego w krótkoterminowej perspektywie dla bardziej wymierny efekt (niż praca na złożach np. łupkowych). I chodzi nie tylko o wielkość wydobycia, ale i terminy, koszty i minimalizowanie ryzyka -cytuje Szczurowa agencja Prime.

Warunkiem do ich osiągnięcia jest stworzenie sprzyjających warunków inwestorom oraz dostęp do nowych technologii.

Obecnie Neftegazdobycza pracuje na złożach zapadliska doniecko-dnieprowskiego. W tym roku wydobycie gazu na wzrosnąć 1,5 raza do 800 mln m3. Do 2020 r firma ma zabezpieczyć całkowite potrzeby grupy SKM (koncern metalurgiczny Achmetowa) czyli wydobywać 6 mld m3 rocznie.

Firma pracuje teraz z sumie na dwóch wielkich złożach, których zasoby ocenione zostały na 23 mld m3 gazu i 2 mln ton kondensatu. Zasoby gazu łupkowego szacowane są na 1-2 bln m3 z czego rocznie można wydobyć do 50 mld m3 czyli tyle ile wynosi roczne zużycie gazu na Ukrainie (45 mld m3 w ubiegłym roku)