Enea – wyniki finansowe w I półroczu 2014 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I półroczu 2014 r. wyniosły 4,84 mld zł i były lepsze o 5,3 proc. od tych w analogicznym okresie ub.r. EBITDA grupy ukształtowała się na poziomie 1,1 mln zł, co okazało się wynikiem o 17,7 proc. wyższym niż przed rokiem. Zysk netto zwiększył się o 37,4 proc. i wyniósł 625 mln zł.

Publikacja: 27.08.2014 09:15

Zysk netto Enei zwiększył się w pierwszej poowie 2014 r. o 37,4 proc. i wyniósł 625 mln zł.

Zysk netto Enei zwiększył się w pierwszej poowie 2014 r. o 37,4 proc. i wyniósł 625 mln zł.

Foto: Fotorzepa, MW Michał Walczak

 

 

 

Według Enei największy wpływ na poprawę wyników miały między innymi przychodu z tytułu rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych (KDT), spadek kosztów zużycia materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów, niższa średnią cenę zakupu energii elektrycznej oraz wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 1,2 TWh.

Jednocześnie spółka wyjaśnia, że negatywnie na wyniki grupy wpłynęły: spadek marży na wytwarzaniu energii elektrycznej w Enea Wytwarzanie, spadek średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej, obniżka taryfy dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenie żółtego i czerwonego obowiązku.

- Odnotowaliśmy wzrost wyników finansowych dzięki systematycznej pracy nad poprawą efektywności grupy Enea oraz umiejętnemu wykorzystywaniu szans, pojawiających się na nadal niepewnym rynku energetycznym - skomentował wynik prezes Krzysztof Zamasz.

Najwyższy wynik EBITDA w I półroczu 2014 r. spółka odnotowała w segmencie dystrybucji, który wygenerował 605,7 mln zł, czyli o 13,7 proc. więcej niż przed rokiem. Głównymi czynnikami wzrostu w tym obszarze były: niższa średnia cena i niższy wolumen zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej oraz spadek rezerw dotyczących majątku sieciowego. Największy przyrost miał natomiast miejsce w segmencie wytwarzania, którego wynik EBITDA wyniósł 440,3 mln zł (wzrost o 57,6 proc. r/r). Pozytywny wpływ na wynik tego segmentu miało rozpoznanie w II kwartale 2014 r. przychodów z tyt. KDT w wysokości 258 mln zł. Segment obrotu zrealizował wynik EBITDA na poziomie 82,3 mln zł. - Sytuacja finansowa , wsparta znaczną ilością środków pieniężnych, jest stabilna, co pozwala na bezproblemową realizację przyjętego programu inwestycyjnego. W samym I półroczu 2014 r. Enea zainwestowała 981 mln zł, przy utrzymaniu korzystnego poziomu wskaźnika długu netto do EBITDA na poziomie -0,2" - mówi Dalida Gepfert, wiceprezes Enei ds. finansowych.

W I półroczu br. Enea wytworzyła 6.114 GWh energii elektrycznej (5.584 GWh – źródła konwencjonalne, 530 GWh – OZE), czyli o 2,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. O 920 GWh wzrosła sprzedaż konwencjonalnej energii elektrycznej. W I półroczu 2014 r. grupa sprzedała odbiorcom końcowym 7.750 GWh energii elektrycznej, czyli o 1.174 GWh więcej niż przed rokiem.

Jednocześnie grupa zaznacza, że w obszarze wytwarzania koncentruje się na budowie konkurencyjnego portfela wytwórczego. W I półroczu 2014 r. Enea Wytwarzanie nabyła 85 proc. udziałów w MPEC Białystok. Pozwoli to zoptymalizować produkcję ciepła i umocni pozycję grupy na lokalnym rynku. Zgodnie z harmonogramem przebiega budowa bloku o mocy 1075 MW w Kozienicach. Na koniec czerwca 2014 r. zaawansowanie prac wyniosło ok. 35 proc.

Jak podkreśla Enea jej segment dystrybucji przygotowuje się do wprowadzenia w 2016 r. taryfy jakościowej. Enea Operator inwestuje w rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznej. W latach 2014-2019 wyda na inwestycje 4,2 mld zł.

Natomiast głównym zadaniem segmentu obrotu jest zbudowanie długotrwałych relacji z klientami. W I półroczu 2014 r. spółka pozyskała prawie 65 tys. nowych klientów. W tym czasie spółce udało się również zwiększyć sprzedaż do odbiorców strategicznych o 1 TWh w porównaniu do ubiegłego półrocza.

Grupa kontynuuje projekt tworzenia Centrum Usług Wspólnych. Dotychczas zakończyła prace dotyczące centralizacji trzech kluczowych funkcji: obsługa Klienta, finanse i księgowość oraz IT. Do końca roku scentralizowane zostaną trzy kolejne funkcje: zasoby ludzkie, logistyka (zakupy) oraz koordynacja obsługi prawnej. W I półroczu 2014 r. oszczędności wyniosły 75 mln zł (w tym: 56 mln zł w segmencie wytwarzania, 13 mln zł w segmencie dystrybucji). Kontynuacja działań optymalizacyjnych pozwoli docelowo obniżyć koszty o ok. 500 mln zł. AWK

Według Enei największy wpływ na poprawę wyników miały między innymi przychodu z tytułu rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych (KDT), spadek kosztów zużycia materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów, niższa średnią cenę zakupu energii elektrycznej oraz wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 1,2 TWh.

Jednocześnie spółka wyjaśnia, że negatywnie na wyniki grupy wpłynęły: spadek marży na wytwarzaniu energii elektrycznej w Enea Wytwarzanie, spadek średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej, obniżka taryfy dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenie żółtego i czerwonego obowiązku.

Pozostało 83% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy