Pieniądze przeznaczyć można także na szkolenia kierowców oraz modernizację lub budowę stacji ładowania pojazdów transportu publicznego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 4 do 22 września. Z oferowanego w ramach Systemu zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) programu Gepart - Bezemisyjny transport publiczny do wzięcia jest 41 mln zł w postaci dotacji i 159 mln zł w formie pożyczek.

O pieniądze mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań zleconych przez samorząd związanych z publicznym transportem zbiorowym oraz inne podmioty świadczące takie usługi na rzecz gmin.