2,4 mld zł na rekompensaty za wzrost cen prądu

Adobe Stock

Ministerstwo Aktywów Państwowych przedstawiło do konsultacji publicznych projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. Dokument przewiduje, że na jednorazowe wypłaty dla 15 mln odbiorców prądu popłynie 2,4 mld zł. Czas na zgłaszanie uwag do projektu wynosi 21 dni.

Resort zdecydował się na wariant, w którym kwota wypłaty będzie określona w ustawie i będzie zależna od zużycia energii elektrycznej w 2020 r.Kwoty rekompensat będą wahać się od 34,08 zł do 306,75 zł w zależności od ilości zużytego prądu. Najmniejsza z tych kwot przyznawana będzie tym odbiorcom, którzy zużyją ponad 63 kWh energii elektrycznej. – Próg ten wprowadzono w celu wyeliminowania przypadku, w którym wielkość rekompensaty przewyższy opłaty ponoszone za energię elektryczną i dystrybucję przez odbiorców w 2020 r. – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

CZYTAJ TAKŻE: Sasin: Zrekompensujemy całą podwyżkę rachunków za prąd

Rekompensaty nie będą przyznawane tym odbiorcom, którzy podwyżek cen prądu nie odczuli. Jeśli ktoś miał podpisaną umowę na dostawy prądu na stałą cenę, tzn. zakładającą w całym 2020 r. taką samą stawkę jak w roku 2019, to rekompensaty nie dostanie. Ustalono też próg dochodowy – rekompensata nie będzie przysługiwała odbiorcy końcowemu, który kwalifikuje się do drugiego progu podatkowego, a więc którego dochód w 2019 r. przekroczył 85 528 zł.

Rozliczenie za 2020 r. nastąpi w 2021 r., gdy będzie już znane pełne zużycie energii elektrycznej przez odbiorców końcowych w 2020 r. Rekompensaty będą wypłacane za pośrednictwem sprzedawcy prądu, z którym odbiorca będzie miał podpisaną umowę w dniu 31 grudnia 2020 r. Wypłata nastąpi przez potrącenie tej kwoty na fakturze (jeśli będzie to możliwe) za I kwartał 2021 r. Odbiorca do końca grudnia 2020 r. musi w tym celu złożyć deklarację, że nie przekroczył kwoty kwalifikującej go do drugiego progu podatkowego.

Sprzedawca będzie miał czas do 30 września 2021 r. na złożenie wniosku o zwrot środków wynikających z udzielonych rekompensat. Pieniądze otrzyma z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny, gdzie trafiają środki ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Projekt ustawy przewiduje, że na rekompensaty za 2020 r. przeznaczone zostaną pieniądze ze sprzedaży 25 mln takich uprawień z puli krajowej w ramach nowego okresu rozliczeniowego, który rozpoczyna się 1 stycznia 2021 r.. Maksymalne koszty programu rekompensat wyniosą 2,4 mld zł. Koszty obsługi funduszu sięgną 2,5 mln zł.

Przypomnijmy, że Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził podwyżki cen prądu dla klientów indywidualnych Polskiej Grupy Energetycznej, Tauronu, Enei i Energi. W ich wyniku w 2020 r. średni wzrost płatności dla obsługiwanych przez te firmy gospodarstw domowych wyniesie niemal 12 proc. URE szacuje, że średnie rachunki za prąd wzrosną więc o około 9 zł miesięcznie.

CZYTAJ TAKŻE: Kolejny sprzedawca podnosi ceny prądu

Na podwyżki zdecydowała się także spółka Innogy, która nie musi przedstawiać swoich taryf do akceptacji URE. Od 1 lutego podniosła ceny samej energii elektrycznej o niecałe 16 proc. Zwiększyła też opłatę handlową i stawkę za przesył energii. W sumie rachunki klientów Innogy wzrosną więc o około 12 proc. Dla średniego gospodarstwa, zużywającego na swoje potrzeby 1,5 MWh prądu rocznie, wzrost kwoty na rachunku wyniesie około 9,50 zł miesięcznie brutto.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Turcja tajemniczo o Tureckim Potoku

Ankara twierdzi, że wysłała Moskwie projekt porozumienia w sprawie gazociągu Turecki Potok. Ale szczegółów ...

W gazoporcie powstanie drugie nabrzeże

Do 2021 r. grupa Gaz-System ma wybudować dodatkowe stanowisko załadunkowo-rozładunkowe dla statków z LNG ...

Litwa cała w wiatrakach

Największa elektrownia wiatrowa w republikach nadbałtyckich rozpoczęła pracę na Litwie, niedaleko polskiej granicy. Dzięki ...

Udane testy Serinusa w Rumunii

Z odwiertu Moftinu-1003 uzyskano na tyle duże przepływy gazu ziemnego, że zostanie on włączony ...

Polsko-chińskie porozumienia na razie bez energii z atomu

Gorącym tematem podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach stała się możliwa współpraca w ...

ME: Rosatom chciałby dominującej pozycji w regionie

Ministerstwo energii wyklucza zaangażowanie Rosatomu do polskiego projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce stwierdza. ...