W skład zarządu PGE Dystrybucja powołani zostali Jacek Drozd i powierzono mu funkcję prezesa zarządu oraz Andrzej Cząstkiewicz, Mariusz Podkański i Tomasz Małecki, którym powierzono stanowiska wiceprezesów zarządu.

Jacek Drozd w latach 2013-2016 był wiceprezesem PGE odpowiedzialnym za pion finansowo-księgowy oraz za nadzór nad departamentami korporacyjnym, ryzyka, IT, zakupów strategicznych oraz administracji.

Czytaj więcej

PGE nie chce "miękkiego" wydzielenia węgla. Liczy na pozbycie się elektrowni z Grupy

W tamtym okresie był też przewodniczący rady nadzorczej PGE Obrót (2014-2016), wiceprzewodniczący rady nadzorczej PGE Dystrybucja (2014-2016) i członkiem rady nadzorczej PGE GIEK (też 2014-2016). Jeszcze wcześniej, w latach 2010-2011, był członkiem rady nadzorczej PGE Dystrybucja.

PGE Dystrybucja jest drugim największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii dostarczanej klientom. W 2023 r. dostarczyła odbiorcom końcowym 37,7 TWh energii.