Rafako zawarło porozumienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, mBankiem, PKO BP i PZU w sprawie obowiązku zapłaty wymagalnej raty układowej. Zgodnie z postanowieniem spółka zobowiązała się do uregulowania tej raty do końca kwietnia 2024 r.

- Przyjęte porozumienie pomiędzy spółką a wierzycielami: Bankiem Gospodarstwa Krajowego, mBankiem S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną jest kolejnym krokiem w procesie restrukturyzacji kapitałowej oraz w dalszej kolejności biznesowej firmy – informuje Robert Kuraszkiewicz, prezes firmy.

Raciborskie Rafako znajduje w trudnym położeniu finansowym od lat. Kwota wierzytelności spółki to ponad 500 mln zł. W tej kwocie zawiera się 240 mln zł wypłacone Tauronowi z gwarancji za blok energetyczny w Jaworznie. Gwarantami inwestycji są wspomniane instytucje finansowe. Rafako chciało, aby te zobowiązania zamienić na akcje, ale póki nie uzgodniono decyzji w tej sprawie i rozmowy trwają.