Tauronowi nie straszna opłata od zysków. Koncern znacząco poprawia wyniki

Mimo specjalnej opłaty, wynikającej z nadmiarowych zysków za 2022 r., trzeci co do wielkości koncern elektroenergetyczny osiąga kilkukrotnie lepsze wyniki rok do roku. Wynik finansowy spółki w drugim kwartale tego roku zbliżył się blisko do miliarda złotych, kiedy rok wcześniej odnotowano istotną stratę.

Publikacja: 06.09.2023 18:50

Tauronowi nie straszna opłata od zysków. Koncern znacząco poprawia wyniki

Foto: Cezary Piwowarski

Jak poinformował Tauron, Grupa miała w drugim kwartale 2023 roku 2,044 mld zł EBITDA wobec 396 mln zł przed rokiem. Zysk netto grupy w drugim kwartale 2023 r.,  wyniósł 840 mln zł wobec 272 mln zł straty rok wcześniej. Mimo specjalnej opłaty, wynikającej z nadmiarowych zysków w 2022 r., trzeci co do wielkości koncern elektroenergetyczny osiąga kilkukrotnie lepsze wyniki rok do roku. Wynik finansowy spółki w drugim kwartale tego roku zbliżył się blisko do miliarda złotych, kiedy rok wcześniej odnotowano istotną stratę.

Wyniki znacząco rosną 

Grupa osiągnęła w I półroczu 2023 r. 4,3 mld zł EBITDA, tj. o 82 proc. więcej niż przed rokiem, a zysk netto 1,87 mld zł w porównaniu do 627 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2022 r. Największy udział w EBITDA miał sektor dystrybucji, który odpowiada za 55 proc. EBITDA Grupy oraz sektor wytwarzania, którego udział w EBITDA I półrocza 2023 r. wyniósł 22 proc. Wynik EBITDA działu sprzedaży stanowił 13 proc., a segmentu OZE 6 proc. łącznej EBITDA Grupy.

Czytaj więcej

Strefy energetyczne mają zapewnić odbiorcom niższe rachunki za prąd

Przychody ze sprzedaży wypracowane w I półroczu 2023 r. przez Tauron łącznie z otrzymanymi rekompensatami wyniosły 27,6 mld zł i były o 56 proc. wyższe od przychodów z działalności kontynuowanej uzyskanych w analogicznym okresie 2022 r. „Był to skutek znaczącego wzrostu rynkowych cen energii elektrycznej oraz wyższych przychodów ze sprzedaży usług dystrybucyjnych w konsekwencji wzrostu stawki usługi dystrybucyjnej i przesyłowej. W I półroczu 2023 r.

Rosną koszty, spada zadłużenie 

Tauron odnotował jednak także 47 proc. wzrost r/r kosztów działalności kontynuowanej, na co największy wpływ miał wzrost kosztów paliw, energii elektrycznej oraz uprawnień do emisji CO2. Ponadto w kosztach I półrocza 2023 r. ujęto wartość odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w łącznej kwocie 353 mln zł (w tym w ramach sektorów: Sprzedaż 288 mln zł, Wytwarzanie 49 mln zł, OZE 4 mln zł oraz w ramach pozostałej działalności 12 mln zł). 

W związku ze znaczącą poprawą wyniku EBITDA za ostatnie 12 miesięcy wskaźnik dług netto/EBITDA spadł z poziomu 2,9x na dzień 31 grudnia 2022 r. do poziomu 2,0x na dzień 30 czerwca 2023 r.

Rosną nakłady na sieci

Nakłady inwestycyjne w I półroczu 2023 r. wyniosły 1 865 mln zł i były o 26 proc. wyższe od poniesionych w analogicznym okresie 2022 r., kiedy wyniosły 1 481 mln zł. Najwięcej środków (1 220 mln zł) przeznaczono na inwestycje w dystrybucję i były one związane przede wszystkim z budową nowych przyłączy oraz modernizacją i odtworzeniem istniejących sieci dystrybucyjnych. Na drugim miejscu pod względem wielkości nakładów inwestycyjnych znalazł się segment OZE, w którym przeznaczono 310 mln zł na budowę farm wiatrowych, fotowoltaicznych i modernizację elektrowni wodnych.

Jak poinformował Tauron, Grupa miała w drugim kwartale 2023 roku 2,044 mld zł EBITDA wobec 396 mln zł przed rokiem. Zysk netto grupy w drugim kwartale 2023 r.,  wyniósł 840 mln zł wobec 272 mln zł straty rok wcześniej. Mimo specjalnej opłaty, wynikającej z nadmiarowych zysków w 2022 r., trzeci co do wielkości koncern elektroenergetyczny osiąga kilkukrotnie lepsze wyniki rok do roku. Wynik finansowy spółki w drugim kwartale tego roku zbliżył się blisko do miliarda złotych, kiedy rok wcześniej odnotowano istotną stratę.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka Zawodowa
Raport dla Orlenu o Bartłomieju Sienkiewiczu. Ekspert: To jest czarny PR
Energetyka Zawodowa
Kolejne zmiany kadrowe w Orlenie. Wiadomo kto jest w zarządzie
Energetyka Zawodowa
Producenci cementu mają pomysł jak obniżyć ceny
Energetyka Zawodowa
Dyrektywa budynkowa nie umożliwi eksmisji
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Energetyka Zawodowa
Problemy ministerstwa z elektrowniami węglowymi. Inwestorzy zdezorientowani