Polenergia szacuje wyniki za 2022 rok

Największa prywatna spółka energetyczna szacuje wstępnie, że w czwartym kwartale 2022 r. miała 110 mln zł skorygowanej EBITDA. To o 31,2 mln zł więcej niż w rok wcześniej. Skorygowany zysk netto szacowany jest na 54,3 mln zł, co stanowi wzrost o 15,9 mln zł rok do roku. Dane za cały rok są nieznacznie gorsze niż w 2021 r.

Publikacja: 09.03.2023 10:56

Polenergia szacuje wyniki za 2022 rok

Foto: Bloomberg

Polenergia poinformowała, że w czwartym kwartale wpływ na wzrost skorygowanej EBITDA miał m.in. wyższy wynik w segmencie lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych spowodowany wzrostem mocy wytwórczych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wzrost skorygowanej EBITDA spółka zawdzięcza także wyższemu wynikowi na sprzedaży energii elektrycznej z aktywów OZE w konsekwencji wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i niższego wpływu kosztów profilu wiatrowego oraz wyższego obsługiwanego wolumenu za sprawą wzrostu portfela projektów wytwórczych oraz w konsekwencji zawarcia porozumień z klientami częściowo kompensujących negatywną marżę wcześniejszych okresów 2022 r.

Czytaj więcej

Rafako dopełniło warunki kolejnego porozumienia z Tauronem

„Powyższe efekty były częściowo skompensowane przez niższy wynik Elektrociepłowni Nowa Sarzyna wynikający z niższego wyniku na optymalizacji pracy elektrociepłowni (w związku z brakiem sprzyjających warunków rynkowych w 2022 r.) oraz niższego wyniku na sprzedaży ciepła wskutek wyższych cen gazu i uprawnień do emisji CO2 (kompensata rozliczeń dotycząca wyższych cen gazu została rozpoznana w grudniu 2021 roku)” – czytamy w komunikacie giełdowym.

W całym 2022 r. skorygowany wynik EBITDA grupy wyniósł 354,4 mln zł i był niższy o 6,8 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. W 2022 r. skorygowany zysk netto grupy wyniósł 162 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do wyniku z 2021 r. o 25,2 mln zł.

„Zmiana skorygowanego zysku netto w okresie czterech kwartałów 2022 r. oraz w samym czwartym kwartale 2022 r. została spowodowana głównie opisanymi powyżej czynnikami wpływającymi na skorygowany wynik EBITDA, wyższą amortyzacją wynikającą ze wzrostu mocy wytwórczych, wyższymi przychodami z tytułu odsetek od lokat oraz znacznym wzrostem kosztów finansowych wynikającym ze wzrostu poziomu zadłużenia, wyższych stóp procentowych oraz wyższego wykorzystania instrumentów finansujących depozyty zabezpieczające dla transakcji zawartych na rynku regulowanym i rozliczenia z klientami" - czytamy w komunikacie.

Ostateczne skonsolidowane wyniki zostaną przedstawione w raporcie rocznym grupy za 2022 r., którego publikację zaplanowano na 30 marca 2023 r.

Polenergia poinformowała, że w czwartym kwartale wpływ na wzrost skorygowanej EBITDA miał m.in. wyższy wynik w segmencie lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych spowodowany wzrostem mocy wytwórczych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wzrost skorygowanej EBITDA spółka zawdzięcza także wyższemu wynikowi na sprzedaży energii elektrycznej z aktywów OZE w konsekwencji wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i niższego wpływu kosztów profilu wiatrowego oraz wyższego obsługiwanego wolumenu za sprawą wzrostu portfela projektów wytwórczych oraz w konsekwencji zawarcia porozumień z klientami częściowo kompensujących negatywną marżę wcześniejszych okresów 2022 r.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka Zawodowa
Przepis na zyski Enei na wytwarzaniu energii
Energetyka Zawodowa
PGE notuje słabsze wyniki rok do roku. Znamy przyczynę
Energetyka Zawodowa
Kreml wciska biednym krajom swoje siłownie jądrowe i gaz
Energetyka Zawodowa
Trwa czyszczenie w Orlenie. Piotr Guział stracił stanowiska w dwóch spółkach
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Energetyka Zawodowa
Tauron i Eneę dzielą wyniki, łączą obawy o taryfy
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?