PGE podaje szacunkowe wyniki finansowe

Największy producent prądu w Polsce szacuje, że jego EBITDA raportowana wyniosła w 2022 r. 8,696 mld zł, a EBITDA powtarzalna 7,159 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie giełdowym.

Publikacja: 02.03.2023 22:49

PGE podaje szacunkowe wyniki finansowe

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Wyniki finansowe i produkcja

W czwartym kwartale EBITDA raportowana wyniosła 378 mln zł, a powtarzalna 619 mln zł. Dla porównania, w 2021 r. EBITDA raportowana grupy wyniosła 9,535 mld zł, a powtarzalna 8,129 mld zł.

Według szacunków, skonsolidowany zysk netto PGE, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w 2022 r. ok. 3,36 mld zł (spadek o 15 proc. rok do roku), a w samym czwartym kwartale spółka miała 582 mln zł straty netto.

Czytaj więcej

PGE z kredytem odnawialnym na 2,3 mld zł

Dział energetyki konwencjonalnej zanotował w 2022 r. 2.065 mln zł raportowanej EBITDA, segment ciepłownictwo 39 mln zł. W segmencie dystrybucja wynik EBITDA wyniósł 2.850 mln zł, w obrocie 2.043 mln zł, w OZE 1.795 mln zł. Segment gospodarka obiegu zamkniętego miał 37 mln zł EBITDA.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w 2022 r. w jednostkach wytwórczych grupy PGE wyniosła 66,1 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 37,1 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 34,3 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 51,3 PJ.

Powody obniżonego wyniku finansowego

Spółka przyznała, że szacowany wpływ odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za grudzień 2022 r. w segmentach energetyki konwencjonalnej, ciepłownictwa, energetyki odnawialnej i obrotu wyniósł 351 mln zł i obniżył wynik finansowy. Ponadto, na wyniki 2022 r. wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym zwiększające wynik raportowany EBITDA łącznie o około 1.537 mln zł. "Na wynik okresu największy wpływ miały, mające charakter niegotówkowy, zmiany wartości rezerwy rekultywacyjnej, które przełożyły się na zwiększenie wyniku EBITDA o około 1.721 mln zł oraz utworzenie rezerwy na jednorazowe świadczenie w związku z wydzieleniem NABE, co przełożyło się na zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 187 mln zł" – czytamy w raporcie giełdowym. Nakłady inwestycyjne grupy PGE wyniosły w 2022 r 6.988 mln zł.

Szacunkowe zadłużenie netto na koniec grudnia 2022 r. wyniosło około -2.656 mln zł, przy czym - jak podała spółka - szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto(uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 14,4 mld zł.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana w 2022 r. (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) przez dział energetyki konwencjonalnej wyniosła 519,0 zł/MWh, a dział energetyki konwencjonalnej i ciepłownictwa 505,5 zł/MWh. Średni koszt CO2 obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 304,5 zł/MWh.

PGE opublikuje skonsolidowany raport za 2022 r. 21 marca br.

Energetyka Zawodowa
PGE przed wakacjami zaktualizuje strategię
Materiał Promocyjny
Naszpikowane technologiami Volkswageny na wyciągnięcie ręki w niezwykłym finansowaniu
Energetyka Zawodowa
PGE odbudowuje wyniki mimo podatku od zysków
Energetyka Zawodowa
Finowie definitywnie zrywają z Rosją. Kreml zawłaszczył ich majątek
Energetyka Zawodowa
Podatek od zysków energetyki. W którą stronę będzie podążać? Jest raport
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Energetyka Zawodowa
Enea z niższym zyskiem netto niż przed rokiem
Energetyka Zawodowa
Kompromis metanowy ze zgodą Parlamentu Europejskiego