Jak podała PGE w komunikacie, konsorcjum, z którym podpisano umowę na kredyt odnawialny, składa się z banków: Pekao, PKO BP, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Alior Bank i Santander Bank Polska.

Zgodnie z umową, kredyt może zostać przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności PGE, w szczególności zgodnie z długoterminową strategią zmierzającą do ograniczenia emisji oraz zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, finansowanie inwestycji i nakładów inwestycyjnych, innych niż inwestycje w nowe aktywa węglowe oraz refinansowanie zobowiązań finansowych.

Czytaj więcej

Fundusze UE zrekompensują Polsce koszty odejścia od węgla

PGE zaznaczyła w komunikacie, że kredyt zostanie udostępniony do wykorzystania od daty spełnienia warunków zawieszających określonych w umowie. Ostateczny dzień spłaty przypada na 26 lutego 2027 r. „Oprocentowanie kredytu kalkulowane będzie na bazie zmiennej stopy procentowej opartej na odpowiedniej stopie WIBOR powiększonej o marżę. Marża kredytu może podlegać okresowej korekcie w zależności od ratingu ESG przyznanego PGE przez wyspecjalizowaną agencję” – czytamy. Kredyt - jak wyjaśnia PGE - nie jest zabezpieczony na żadnym składniku majątku PGE ani grupy kapitałowej PGE.