PKP Energetyka to spółka kolejowa, której kluczowym klientem PKP Energetyka są PKP Polskie Linie Kolejowe. Działa od 2001 r. We wrześniu 2015 r. jej właściciel, Polskie Koleje Państwowe, sprzedały - za prawie 1,5 mld zł - 100 proc. jej udziałów spółce Caryville Investments, należącej do funduszu CVC Capital Partners.

PKP Energetyka to firma infrastrukturalna posiadająca sieć dystrybucyjną oraz 19 stacji paliw na terenie całego kraju. Dostarcza także energię do poszczególnych urządzeń, a ostatecznie – do pociągów.