Akcjonariusze idą na wojnę z Energą. Poszło o PGG

Zbyt niska wycena akcji węglowej PGG przez Energę nie spodobała się części akcjonariuszy orlenowskiej Energi. Sprawa trafiła do prokuratury i NIK.

Publikacja: 21.11.2022 21:00

Akcjonariusze idą na wojnę z Energą. Poszło o PGG

Foto: Energa

Miliardy złotych, które spółki giełdowe zainwestowały w ratowanie finansów Polskiej Grupy Górniczej, po czterech latach są warte raptem kilka złotych i za taką symboliczną kwotę udziały w PGG przejął Skarb Państwa. Nie podoba się to części prywatnych inwestorów jednej ze spółek energetycznych, którzy skierowali sprawę do prokuratury i Najwyższej Izby Kontroli.

Stratne inwestycje

Cztery kontrolowane przez państwo spółki (PGNiG, Enea, Energa i Polska Grupa Energetyczna) poinformowały w sierpniu o zawarciu warunkowych umów sprzedaży Skarbowi Państwa posiadanych przez nie i ich spółki zależne akcji PGG. Wartość sprzedaży to symboliczna „złotówka” za pakiet. W latach 2016–2018 giełdowe firmy energetyczne wydały łącznie 2,3 mld zł (poza tą czwórką PGG dofinansowały nienotowane na giełdzie Węglokoks kwotą 150 mln zł oraz TF Silesia kwotą 200 mln zł) na dokapitalizowanie znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej PGG. Była to forma wsparcia największego producenta węgla w Polsce. Grupa PGNiG zainwestowała 800 mln zł w akcje PGG (poprzez spółkę zależną PGNiG Termika). W efekcie dysponowała ona pakietem 20,4 proc. W akcjonariacie PGG były także: PGE (udziały spółki zależnej PGE GiEK), Energa (udziały spółki córki Energa Kogeneracja) i Enea. PGE i Energa dysponowały po 15,3 proc. akcji, które kosztowały w chwili zakupu po 600 mln zł. Do Enei należało 7,66 proc. akcji kupionych za 300 mln zł.

Czytaj więcej

PGG może mieć kłopot z kontynuacją działalności przez brak decyzji Brukseli

Mimo tych inwestycji spółki nie zyskały żadnej kontroli właścicielskiej, a wartość należących do nich akcji PGG szybko spadła. Pytane o ich obecną wartość odsyłają do raportów giełdowych z 2020 r. PGE w owym roku dokonała odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji rzędu 286 mln zł. Po odpisie wartość księgowa akcji PGG zapisana w sprawozdaniu PGE na koniec 2020 r. i we wrześniu 2021 wynosiła 0 zł. O zerowej wartości papierów informowali pozostali udziałowcy PGG.

Sprawa dla prokuratora

Do gry wkraczają prywatni inwestorzy, którym nie w smak takie postępowania. Jan Trzciński, reprezentujący fundację „To co najważniejsze”, która zrzesza ponad 900 akcjonariuszy mniejszościowych Energi (9 proc.). – Jako właściciele małej części spółki Energa, ale jednak właściciele, patrzymy na ręce spółce, zarządowi, radzie nadzorczej, większościowemu akcjonariuszowi PKN Orlenowi, a pośrednio i działaniom Skarbu Państwa – mówi nam Trzciński. W listopadzie skończył się proces przejęcia PGG od spółek energetycznych. – Decyzja odsprzedaży jest na niekorzyść spółki. Posiadane udziały PGG mają o wiele większą wartość niż 1 zł. Fundacja zaproponowała Enerdze i innym spółkom odkupienie ich udziałów za ponad 400 tys. zł (od każdej ze spółek po 100 tys. zł). Jednak spółki oddały to Skarbowi Państwa – dodaje Trzciński. Jego zdaniem tak niska wycena budzi poważne wątpliwości również w związku z ostatnią sytuacją sektora górnictwa węgla kamiennego. – Wynik finansowy netto sektora górnictwa węgla kamiennego w I półroczu 2022 r. wyniósł 5,024 mld zł wobec straty 1,56 mld zł w I półroczu 2021 r. – mówi Trzciński. Dlatego też podjęto kroki prawne w kierunku wyjaśnienia tej, zdaniem Trzcińskiego, wielkiej niegospodarności spółki.

Czytaj więcej

Gazprom wygrał w Polsce z UOKiK. Urząd zaskoczony, będzie odwołanie

Akcjonariusze skupieni w fundacji skierowali pod koniec października sprawę do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oraz NIK. Energa w odpowiedzi na nasze pytania informuje, że wycenę akcji PGG na potrzeby transakcji sprzedaży przeprowadził rzetelnie niezależny zewnętrzny doradca i nie widzi podstaw do zarzutów o jej zaniżenie. NIK jedynie potwierdziła, że wnioski wpłynęły, Komisja Nadzoru Finansowego zaś nie widzi miejsca, gdzie „jej kompetencje mogłyby zaistnieć”.

energetyka
Były prezes Orlenu Daniel Obajtek: Wytrzymałem w tym piekle 6 lat
Energetyka Zawodowa
W Płocku wykluły się cztery sokoły wędrowne. Orlen ogłosił konkurs na imiona
Energetyka Zawodowa
Ekonomiczny żywot starych węglówek Taurona dobiega końca. Zwolnień nie będzie
Energetyka Zawodowa
Rekordowe wyniki Taurona. W tle 8 miliardów rekompensat
Energetyka Zawodowa
Raport dla Orlenu o Bartłomieju Sienkiewiczu. Ekspert: To jest czarny PR