Enea chce wyemitować do 88.288.515 akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru. Emisja będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu.

Środki z emisji mają trafić m.in na rozbudowę i modernizację sieci wysokiego i średniego napięcia, instalację liczników zdalnego odczytu oraz przyłączanie do sieci nowych odbiorców, realizowanych przez Enea Operator, z wyłączeniem możliwości finansowania aktywów węglowych. – Realizacja wskazanych projektów wpisuje się w założenia strategii grupy oraz ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ciągłych i niezawodnych dostaw energii elektrycznej na obszarze działania Enea Operator – podaje spółka.

Na potrzeby transakcji spółka zaangażowała Pekao Investment Banking, jako koordynatora oferty oraz współprowadzącego księgę popytu, oraz Bank Pekao – Biuro Maklerskie Pekao, jako współprowadzącego księgę popytu oraz agenta rozliczającego.