Katowicki koncern wspiera tym samym samorządy w spełnieniu wymogów ustawy rozwoju elektromobilności. Obecnie - w ramach przewidzianego w ustawie tzw. mechanizmu interwencyjnego - należąca do grupy Tauron spółka Tauron Dystrybucja buduje stacje także ładowania w Opolu, Częstochowie, Bytomiu, Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Sosnowcu, Bielsku-Białej i Tarnowie. Łącznie Tauron ma przygotować 273 z 344 stacji w tych gminach. o stacje ładowania o mocy 2 x 22 kW, wykonane z w pełni ekologicznych obudów aluminiowych z elementami szkła hartowanego, przeznaczone do pełnego recyclingu po zakończeniu okresu eksploatacji. Stacje będą dostarczane do końca III kwartału bieżącego roku i będą wykorzystane w kolejnym etapie realizacji obowiązku ustawowego dotyczącego budowy ogólnodostępnych stacji ładowania przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w lokalizacjach uzgodnionych z gminami. W Polsce funkcjonują już rozwiązania, które w sposób systemowy wspierają powstawanie stacji, a tym samym rozwój elektromobilności. Są to: pierwszeństwo przyłączenia, preferencyjna stawka opłaty za przyłączenie oraz specjalne stawki za świadczone usługi dystrybucji.

– Z punktu widzenia operatora systemu dużym wsparciem w przyspieszeniu procesu byłyby dodatkowe rozwiązania prawne, umożliwiające OSD skrócenie formalności związanych z pozyskaniem prawa do posadowienia urządzeń na nieruchomościach. Przy dzisiejszych uregulowaniach prawnych proces ten zajmuje największą część czasu realizacji budowy sieci – mówi Robert Zasina, prezes Tauron Dystrybucja.

Samo przyłączenie do sieci elektroenergetycznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych w przypadku ich budowania przez inne niż OSD podmioty odbywa się na ogólnych zasadach, takich jak dotyczą wszystkich przyłączanych obiektów. Klient składa więc wniosek i otrzymuje od spółki warunki techniczne. Na podstawie dokumentacji zawiera następnie umowę o przyłączenie.

Spółka wybudowała już 77 ogólnodostępnych stacji ładowania. Z liczby tej przekazała Operatorowi ogólnodostępnej stacji ładownia wyznaczonemu przez Urząd Regulacji Energetyki do wykonywania zadań operatorskich 41 stacji ładowania.