Walne zgromadzenie spółki Enei zaplanowano na 30 stycznia 2024 . W jednej z uchwał czytamy, że ma dojść do zmian w składzie Rady Nadzorczej. Zarząd Enei chce także dochodzić swoich praw w związku ze stratami w efekcie fiaska budowy elektrowni węglowej w Ostrołęce. O tych planach wiedzieliśmy już od końca grudnia, kiedy spółka wydała stosowny raport giełdowy. Teraz jednak firma rozszerza katalog podmiotów, wobec chce dochodzić roszczeń. Lista jest długa i dotyczy ubezpieczycieli.

Realizowany od 2018 r. projekt budowy elektrowni węglowej Ostrołęka C mimo, że nie miał gotowego finansowania inwestycji rzędu 5 - 6 mld zł to i tak ówczesne władze Energi i Enei podjęły decyzję o rozpoczęciu prac budowlanych. Kiedy ceny uprawnień do emisji CO2 zaczęły gwałtowanie rosnąć, prace nad elektrownią węglową, wstrzymano, aby projekt przemianować na inwestycję gazową, która jest obecnie na półmetku. Za ocenę inwestycji wzięła się Najwyższa Izba Kontroli, której zdaniem w sytuacji braku finansowania wydanie przez inwestorów generalnemu wykonawcy polecenia rozpoczęcia prac "było działaniem niegospodarnym, albowiem rozpoczęto budowę w warunkach wysokiego ryzyka jej niedokończenia"

Na 30 stycznia 2024 r. zwołano walne zgromadzenie firmy, gdzie w jednym z projektów uchwał czytamy o zmianach w radzie nadzorczej, zmianach w statucie, ale także o wytoczeniu przez obecny zarząd powództwa przeciwko ówczesnym członkom zarządu oraz rady nadzorczej spółki oraz przeciwko ubezpieczycielowi za decyzje dotyczące inwestycji w blok w Ostrołęce. Spółka dochodzi roszczeń w łącznej wysokości ponad 656 mln zł. Projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na "dochodzenie przez spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru przeciwko ówczesnym członkom zarządu oraz rady nadzorczej spółki, którzy w latach 2018-2019 podejmowali w imieniu spółki decyzje związane z inwestycją spółki w blok energetyczny Ostrołęka C". Uchwała ta obejmuje też następczą zgodę "na wytoczenie przez spółkę 28 grudnia 2023 r. powództwa przeciwko ówczesnym członkom zarządu oraz rady nadzorczej spółki, jak również przeciwko ubezpieczycielowi".

Jak czytamy w projekcie uchwały na WZA, roszczenie spółki zostało skierowane przeciwko: Mirosławowi Kowalikowi (ówczesny prezes spółki, obecnie prezes Westinghouse Polska), Piotrowi Adamczakowi, Zbigniewowi Piętce, Piotrowi Olejniczakowi, Stanisławowi Hebdzie, Romanowi Stryjskiemu, Pawłowi Koroblowskiemu, Ireneuszowi Kulce, Pawłowi Jabłońskiemu (w 2018 r. wiceszef rady nadzorczej Enei, później wiceminister spraw zagranicznych w rządzie PiS, a obecnie poseł wybrany z listy PiS) oraz Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW.

W raporcie z 18 stycznia rozszerzono katalog o ubezpieczycieli. - Zmiana projektu uchwały ma na celu rozszerzenie katalogu ubezpieczycieli, wobec których Spółka dochodzi roszczeń w ramach zawartych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków organów Emitenta, jak również wyrażenie następczej zgody na wytoczenie przez spółkę powództwa przeciwko tym podmiotom – czytamy w raporcie firmy. na rozszerzonej liście jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.,Colonnade Insurance Société Anonyme (działającej w Polsce przez Colonnade Insurance Societe Anonyme Oddział w Polsce),Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., Chubb European Group SE (działającej w Polsce przez Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce), Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Lloyd’s Insurance Company S.A.