Zarząd Rafako poinformował, że 12 stycznia 2023 r. podjął decyzję o zamiarze złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i rozpoczęto prace nad rzeczonym wnioskiem. Zarząd wyjaśnia, że przedmiotowa decyzja, jest podyktowana ostatnimi zdarzeniami, które wydarzyły się wokół spółki. „W aktualnej ocenie, zasadnym jest uznanie, iż 11 stycznia 2023 r., a więc w dniu doręczenia Tauron Wytwarzanie wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań na kwotę łączną 1,3 mld zł (…) zaistniał stan niewypłacalności” – podaje spółka.

Czytaj więcej

Tauron chce od Rafako gigantycznej kary. Ponad miliard zł za błędy przy Jaworznie

Niezależnie bowiem od tego, że - jak poinformowano w raporcie bieżącym - Rafako kwestionuje w całości istnienie wierzytelności Tauron Wytwarzanie. „Wezwania istotnie i negatywnie wpływa, a co najmniej może wpłynąć, na sytuację faktyczną i otoczenie spółki” - czytamy.

Kluczowymi dla kontynuacji działalności jak również dla restrukturyzacji, są: zakończenie z powodzeniem tzw. procesu inwestorskiego, a więc znalezienie dla spółki inwestora, zawarcie ugód lub porozumień z kluczowymi kontrahentami, realizacja zawartego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego i wreszcie zapewnienie źródeł finansowania umożliwiających pozyskanie przez spółkę nowych kontraktów.

Spółka podkreśla, że skorzystanie przez Tauron Wytwarzanie z ustanowionych przez wykonawcę z kontraktu gwarancji należytego wykonania kontraktu. „Według predykcji i prognoz zarządu, uniemożliwi, a co najmniej istotnie ograniczy, możliwość ustanawiania przez firmę zabezpieczeń kontraktowych na potrzeby pozyskania przez spółkę nowych kontraktów” – podkreśla Rafako.

Firma tłumaczy, że tego też względu, z ostrożności i celem wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, spółka podjęła decyzję o zamiarze złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. „W tym samym dniu rozpoczęto prace nad rzeczonym wnioskiem, w trakcie których to prac kontynuowane będą oceny odnośnie do kwestii zaistnienia stanu niewypłacalności, a także analizowane przyszłe zdarzenia dotyczące Emitenta i jego otoczenia” – tłumaczy firma.