W ramach procesu ustalono cenę emisyjną 8,55 zł. Pozwoliło to na osiągniecie łącznej wartości emisji akcji serii E na poziomie 3,2 mld zł.PGE zdradza, że ogłoszona oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony kilkudziesięciu podmiotów, w tym również pochodzących z zagranicy m.in. z Wielkiej Brytanii czy Czech. – Wraz z zakończeniem procesu budowania księgi popytu Zarząd podjął decyzję o ustaleniu ceny emisyjnej oraz przyjął wstępną listę przydziału akcji dla inwestorów. W najbliższych dniach z poszczególnymi inwestorami będą zawierane umowy objęcia akcji oraz podejmowane działania w celu zarejestrowania nowej emisji – wyjaśnia spółka.

PGE tłumaczy, że wszystkie oferowane akcje zostaną objęte przez inwestorów, którzy wyrazili zainteresowanie uczestnictwem w nowej emisji. – Cieszy nas wysokie zainteresowanie ofertą nie tylko wśród akcjonariuszy, lecz również nowych inwestorów. Dziękujemy naszym inwestorom za zaufanie i wsparcie przyspieszenia transformacji energetycznej. Pozyskane z emisji 3,2 mld zł wzmocnią Grupę PGE i pozwolą na realizację naszych planów inwestycyjnych – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Przypomnijmy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zdecydowało 6 kwietnia 2022 r. o emisji akcji serii E. Zgodnie z przyjętą uchwałą emisja kierowana jest do uprawnionych inwestorów z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy. W wyniku emisji PGE Polska Grupa Energetyczna zamierza pozyskać prawie 3,2 miliardy zł, które przeznaczy na inwestycje w trzech obszarach: rozwoju dystrybucji energii elektrycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz dekarbonizacji wytwarzania poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych.