W stronę zrównoważonego rolnictwa

Jak mądrze zarządzać kurczącymi się zasobami.

Publikacja: 01.12.2018 20:00

W stronę zrównoważonego rolnictwa

Foto: Adobe Stock

Główne wyzwania dzisiejszego świata to rosnąca populacja ludzi, kurczące się zasoby, zmiany klimatu. Te wyzwania stoją również przed rolnictwem, którego produktywność w ciągu najbliższych 25 lat powinna się zwiększyć o 60 proc., ale nie kosztem różnorodności biologicznej.

Wyzwania

Rolnicy mierzą się obecnie z trudnym zadaniem – mają zapewnić wystarczającą ilość wysokiej jakości żywności po przystępnych cenach, z minimalnym wykorzystaniem niezbędnych zasobów. Z pomocą przychodzi im zrównoważone rolnictwo realizowane poprzez integrowaną ochronę roślin, czyli połączenie najlepszych cech systemów rolnictwa konwencjonalnego i ekologicznego. W integrowanej ochronie roślin wykorzystuje się wszystkie dostępne metody ochrony roślin, w pierwszej kolejności agrotechniczne, mechaniczne, fizyczne i biologiczne, a dopiero gdy te zawiodą, rolnicy sięgają po chemiczne środki ochrony roślin.

Zrównoważone rolnictwo to także odpowiedzialność za opakowania po środkach ochrony roślin.

W trosce o środowisko od wielu lat branża środków ochrony roślin dba o przechowywanie, stosowanie i odpowiednie gospodarowanie opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz edukuje w tej kwestii.

W Polsce w 2004 r. powstał System Zbiórki PSOR zajmujący się zbieraniem i zagospodarowaniem odpadów po środkach ochrony roślin. W jego ramach prowadzona jest całoroczna zbiórka opakowań. System obejmuje edukację w zakresie przygotowania i odpowiedniego przechowywania opakowań po zużytych środkach ochrony roślin. Opakowania powinny być czyste, dokładnie opróżnione i co najmniej trzykrotnie wypłukane. Prawidłowo przygotowane opakowania należy oddać do sklepu lub hurtowni, w których rolnik zaopatrzył się w produkty.

Efekty

Ponad 17 500 tys. ton opakowań zostało zebranych z rynku od początku funkcjonowania systemu. To ponad 50 proc. opakowań po zakupionych preparatach. Dla porównania, w przypadku gospodarstw domowych do recyklingu trafia ok. 13 proc. odpadów. Powinniśmy brać przykład z rolników.

Właściwe postępowanie z odpadami jest niezwykle istotne zarówno dla środowiska, jak i gospodarki. Odpady mogą być cennymi surowcami – jeśli tylko zostaną odpowiednio zagospodarowane, np. opakowania po środkach ochrony roślin nadają się do produktów, które nie mają kontaktu z żywnością, np. rur osłonowych do światłowodów czy rur odwadniających.

W ramach wspierania koncepcji GOZ PSOR prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne: kampanie informacyjne i szkolenia na temat bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin oraz odpowiedniego zagospodarowanie opakowań po zużytych produktach. Pod hasłem „Liczy się każde opakowanie” realizujemy kampanię edukacyjną skierowaną do użytkowników i sprzedawców środków ochrony roślin, dzięki której sukcesywnie udaje się zwiększyć odsetek zbiórki opakowań.

Autorka reprezentuje  Polskie Stowarzyszenie  Ochrony Roślin

Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
COP24 Walka o klimat
Kurtyka: Katowickie porozumienie przejdzie do historii
COP24 Walka o klimat
Od błękitnego paliwa do czystego powietrza
COP24 Walka o klimat
Możemy planować dekarbonizację energetyki
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
COP24 Walka o klimat
Współpraca kluczowa dla klimatu