Z przemysłu prosto do kaloryferów

Ciepło powstałe w wyniku produkcji można wykorzystać do ogrzewania domów.

Publikacja: 01.12.2018 19:54

Z przemysłu prosto do kaloryferów

Foto: Bloomberg

Efektywne wykorzystywanie ciepła odpadowego to główne zadanie dwóch największych projektów prowadzonych w ramach Veolii, międzynarodowej grupy działającej w sektorach wodno-ściekowym, energetycznym, a także gospodarki odpadami. Dzięki tej inicjatywie w sposób ekologiczny ogrzewane są domy położone w pobliżu Odlewni Volkswagen Poznań oraz całe Miasteczko Śląskie.

Wykorzystywanie powstającego przy okazji procesu produkcyjnego ciepła to ważny element tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Jej tworzenie to w opinii Veolii jedyny możliwy kierunek zrównoważonego rozwoju świata. Dlatego firma tworzy i wdraża rozwiązania, których celem jest poprawa dostępu do zasobów, przy jednoczesnym zapewnieniu ich ochrony i odnowy.

Odlewnia w Poznaniu

Przykładem rozsądnego wykorzystywania posiadanych zasobów może być współpraca odlewni Volkswagen Poznań, największej odlewni głowic cylindrowych w Europie, z Veolia Energia Poznań. W jej ramach została uruchomiona instalacja do odzysku ciepła pochodzącego z procesów technologicznych, które zamiast do atmosfery trafiają do 30 położonych nieopodal budynków. To jeden z pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej przypadków odzysku ciepła z procesów przemysłowych na potrzeby ogrzewania miejskiego.

Innowacyjna koncepcja tego projektu pozwala przeprowadzić przez węzeł Veolii ciepło emitowane przez sprężarki w zakładzie bezpośrednio do sieci miejskiej.Cały proces udało się przeprowadzić poprzez wymianę sprężarek na jednostki z modułami do odzysku ciepła, budowę instalacji do odzysku ciepła i połączenia jej z systemem ciepłowniczym.

W efekcie tych działań udaje się zagospodarować 12 000 GJ/rok ciepła odpadowego. Do atmosfery trafia mniej o 1100 Mg/rok CO2. Dodatkowo zmniejszono zużycie wody wykorzystywanej do chłodzenia o 17 milionów litrów rocznie.

Niższe opłaty za ciepło

Innym godnym zauważenia przykładem stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym jest produkcja i dystrybucja ciepła w Miasteczku Śląskim, oparta na wspólnych działaniach między Veolią, Hutą Cynku i gminą.

Produkcja ciepła odbywa się teraz poprzez spalanie gazu odpadowego z procesu produkcji cynku w hucie. Następnie ciepło jest dystrybuowane przy wykorzystaniu niskoparametrowej sieci cieplnej poprzez układy pompowe do budynków. Siecią ciepłowniczą zarządza Veolia, która jest odpowiedzialna za dystrybucję ciepła na terenie całego miasta.

Dzięki temu zlikwidowano na terenie gminy nieefektywną przepompownię i wybudowano układy zmieszania pompowego w budynkach. Prowadzony jest również rozwój sieci na terenie miasta poprzez podłączenie nowych klientów oraz prowadzone są niezbędne modernizacje dla jak najbardziej efektywnego wykorzystania ciepła odpadowego.

„Efektem ubocznym” tego rozwiązania jest obniżenie opłat za ogrzewanie o 9 proc.

Efektywne wykorzystywanie ciepła odpadowego to główne zadanie dwóch największych projektów prowadzonych w ramach Veolii, międzynarodowej grupy działającej w sektorach wodno-ściekowym, energetycznym, a także gospodarki odpadami. Dzięki tej inicjatywie w sposób ekologiczny ogrzewane są domy położone w pobliżu Odlewni Volkswagen Poznań oraz całe Miasteczko Śląskie.

Wykorzystywanie powstającego przy okazji procesu produkcyjnego ciepła to ważny element tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Jej tworzenie to w opinii Veolii jedyny możliwy kierunek zrównoważonego rozwoju świata. Dlatego firma tworzy i wdraża rozwiązania, których celem jest poprawa dostępu do zasobów, przy jednoczesnym zapewnieniu ich ochrony i odnowy.

Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
COP24 Walka o klimat
Kurtyka: Katowickie porozumienie przejdzie do historii
COP24 Walka o klimat
Od błękitnego paliwa do czystego powietrza
COP24 Walka o klimat
Możemy planować dekarbonizację energetyki
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
COP24 Walka o klimat
Współpraca kluczowa dla klimatu