Jest wstępne porozumienie między Tauronem a Rafako ws. Jaworzna

Tauron i Rafako rozwiązują kontrakt wygaszając zobowiązania za zrealizowany, pracujący, ale jeszcze nie w pełni dostrojony blok węglowy 910 MW w Jaworznie. Obie firmy uzgodniły założenia do warunków ugody kończącej wielomiesięczny spór.

Publikacja: 20.03.2023 22:55

Jest wstępne porozumienie między Tauronem a Rafako ws. Jaworzna

Foto: Adobe Stock

W efekcie zawartego 20 marca porozumienia, z zastrzeżeniem osiągniecia w pierwszej kolejności porozumienia Rafako z gwarantami, Tauron otrzyma 240 mln zł z gwarancji bankowych z tytułu należytego wykonania przez raciborską spółkę kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie. To element założeń do ugody zawartej 20 marca przed Prokuratorią Generalną w Warszawie. W dniu wejścia w życie ugody (co ma stać się 24 kwietnia br.), strony zrzekną się wzajemnie wszelkich roszczeń ponad te, które zostaną objęte ugodą. Kwota należna Tauronowi z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu, na jaką strony przystały podczas mediacji, ma pozwolić na pokrycie kosztów naprawy zidentyfikowanych problemów bloku.

Czytaj więcej

Rafako dopełniło warunki kolejnego porozumienia z Tauronem

„Jesteśmy w trakcie opracowania planów docelowych rozwiązań, które pozwolą no stabilną eksploatacje bloku 910 MW. Polubowne uregulowanie sporu z Rafako od początku było przez nas preferowane. Dotychczas wypracowane założenia pozwalają na przeprowadzenie takiego zakresu napraw, by blok procował długoterminowo z większą efektywnością” — wyjaśnia Trajan Szuladziński, prezes Tauron Wytwarzanie.

Ugoda wejdzie w życie po spełnieniu warunków zawieszających. Rafako, do 24 kwietnia, musi zawrzeć takie porozumienie z gwarantami dotyczące bezzwłocznej wypłaty kwoty 240 min zł na rzecz Tauron Wywarzanie. Co ważne, wejście w życie przyszłej ugody zostanie uzależnione też od uzyskania przez Rafako, Mostostal Warszawa (jeden z partnerów Rafako) i Tauron Wytwarzanie do 20 kwietnia 2023 r. wszelkich wymaganych zgód korporacyjnych, podjęcia przez walne zgromadzenie Rafako do 24 kwietnia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, złożenia przez MS Galleon GmbH (spółka M. Sołowowa) do 24 kwietnia oświadczenia o dalszym zainteresowaniu udziałem w procesie inwestorskim Rafako, uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz osiągnięcie ugody w zakresie litewskiej inwestycji realizowanej przez raciborską spółkę (na rzecz Ignitis Grup AB), gdzie także pojawiły się problemy z ukończeniem inwestycji.

Tauron Wytwarzanie zapłaci na rzecz Rafako i jego spółki zależnej 65,1 mln zł, z czego 32,6 mln zł tytułem rozliczenia inwentaryzacyjnego, 8,5 mln zł tytułem udziału w odszkodowaniu należnym od ubezpieczyciela, 14 mln zł tytułem dostaw i przeniesienia praw do dokumentacji oraz 10 mln zł tytułem zwolnienia Tauron Wytwarzanie z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców Rafako i spółki zależnej. Rafako zwolnić ma także podwykonawców ze wszelkich zobowiązań, które utrudniały podjęcie współpracy z Tauron Wytwarzanie. Strony rozwiązują kontrakt wygaszając zobowiązania kontraktowe, a Tauron zwolni Rafako ze zobowiązań wynikających z gwarancji technicznych.

Służby ruchowe Tauron Wytwarzanie przez ostatnie pół roku samodzielnie prowadzą elektrownie. Od września, czyli od momentu przejęcia eksploatacji jednostki przez Tauron Wytwarzanie, blok 910 MW pracuje stabilnie.

W efekcie zawartego 20 marca porozumienia, z zastrzeżeniem osiągniecia w pierwszej kolejności porozumienia Rafako z gwarantami, Tauron otrzyma 240 mln zł z gwarancji bankowych z tytułu należytego wykonania przez raciborską spółkę kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie. To element założeń do ugody zawartej 20 marca przed Prokuratorią Generalną w Warszawie. W dniu wejścia w życie ugody (co ma stać się 24 kwietnia br.), strony zrzekną się wzajemnie wszelkich roszczeń ponad te, które zostaną objęte ugodą. Kwota należna Tauronowi z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu, na jaką strony przystały podczas mediacji, ma pozwolić na pokrycie kosztów naprawy zidentyfikowanych problemów bloku.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Ciepło
Coraz mniej czasu na ochronę przed wysokimi rachunkami cenami ciepła
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Ciepło
Ceny węgla dla elektrowni biją rekordy. "To skutek decyzji politycznych"
Ciepło
Branża ciepłownicza domaga się wsparcia od nowego rządu
Ciepło
Sezon grzewczy rozpoczęty. Problemów z zapasami węgla ma nie być
Ciepło
EC Będzin uspokaja i zapewnia, że poradzi sobie z problemami
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości