Jest wstępne porozumienie między Tauronem a Rafako ws. Jaworzna

Tauron i Rafako rozwiązują kontrakt wygaszając zobowiązania za zrealizowany, pracujący, ale jeszcze nie w pełni dostrojony blok węglowy 910 MW w Jaworznie. Obie firmy uzgodniły założenia do warunków ugody kończącej wielomiesięczny spór.

Publikacja: 20.03.2023 22:55

Jest wstępne porozumienie między Tauronem a Rafako ws. Jaworzna

Foto: Adobe Stock

W efekcie zawartego 20 marca porozumienia, z zastrzeżeniem osiągniecia w pierwszej kolejności porozumienia Rafako z gwarantami, Tauron otrzyma 240 mln zł z gwarancji bankowych z tytułu należytego wykonania przez raciborską spółkę kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie. To element założeń do ugody zawartej 20 marca przed Prokuratorią Generalną w Warszawie. W dniu wejścia w życie ugody (co ma stać się 24 kwietnia br.), strony zrzekną się wzajemnie wszelkich roszczeń ponad te, które zostaną objęte ugodą. Kwota należna Tauronowi z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu, na jaką strony przystały podczas mediacji, ma pozwolić na pokrycie kosztów naprawy zidentyfikowanych problemów bloku.

Czytaj więcej

Rafako dopełniło warunki kolejnego porozumienia z Tauronem

„Jesteśmy w trakcie opracowania planów docelowych rozwiązań, które pozwolą no stabilną eksploatacje bloku 910 MW. Polubowne uregulowanie sporu z Rafako od początku było przez nas preferowane. Dotychczas wypracowane założenia pozwalają na przeprowadzenie takiego zakresu napraw, by blok procował długoterminowo z większą efektywnością” — wyjaśnia Trajan Szuladziński, prezes Tauron Wytwarzanie.

Ugoda wejdzie w życie po spełnieniu warunków zawieszających. Rafako, do 24 kwietnia, musi zawrzeć takie porozumienie z gwarantami dotyczące bezzwłocznej wypłaty kwoty 240 min zł na rzecz Tauron Wywarzanie. Co ważne, wejście w życie przyszłej ugody zostanie uzależnione też od uzyskania przez Rafako, Mostostal Warszawa (jeden z partnerów Rafako) i Tauron Wytwarzanie do 20 kwietnia 2023 r. wszelkich wymaganych zgód korporacyjnych, podjęcia przez walne zgromadzenie Rafako do 24 kwietnia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, złożenia przez MS Galleon GmbH (spółka M. Sołowowa) do 24 kwietnia oświadczenia o dalszym zainteresowaniu udziałem w procesie inwestorskim Rafako, uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz osiągnięcie ugody w zakresie litewskiej inwestycji realizowanej przez raciborską spółkę (na rzecz Ignitis Grup AB), gdzie także pojawiły się problemy z ukończeniem inwestycji.

Tauron Wytwarzanie zapłaci na rzecz Rafako i jego spółki zależnej 65,1 mln zł, z czego 32,6 mln zł tytułem rozliczenia inwentaryzacyjnego, 8,5 mln zł tytułem udziału w odszkodowaniu należnym od ubezpieczyciela, 14 mln zł tytułem dostaw i przeniesienia praw do dokumentacji oraz 10 mln zł tytułem zwolnienia Tauron Wytwarzanie z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców Rafako i spółki zależnej. Rafako zwolnić ma także podwykonawców ze wszelkich zobowiązań, które utrudniały podjęcie współpracy z Tauron Wytwarzanie. Strony rozwiązują kontrakt wygaszając zobowiązania kontraktowe, a Tauron zwolni Rafako ze zobowiązań wynikających z gwarancji technicznych.

Służby ruchowe Tauron Wytwarzanie przez ostatnie pół roku samodzielnie prowadzą elektrownie. Od września, czyli od momentu przejęcia eksploatacji jednostki przez Tauron Wytwarzanie, blok 910 MW pracuje stabilnie.

W efekcie zawartego 20 marca porozumienia, z zastrzeżeniem osiągniecia w pierwszej kolejności porozumienia Rafako z gwarantami, Tauron otrzyma 240 mln zł z gwarancji bankowych z tytułu należytego wykonania przez raciborską spółkę kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie. To element założeń do ugody zawartej 20 marca przed Prokuratorią Generalną w Warszawie. W dniu wejścia w życie ugody (co ma stać się 24 kwietnia br.), strony zrzekną się wzajemnie wszelkich roszczeń ponad te, które zostaną objęte ugodą. Kwota należna Tauronowi z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu, na jaką strony przystały podczas mediacji, ma pozwolić na pokrycie kosztów naprawy zidentyfikowanych problemów bloku.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Ciepło
UOKiK wytropił nieprawidłowości na rynku pomp ciepła. Ich kontrola budzi emocje
Ciepło
Normy jakości dla pomp ciepła łapią opóźnienie
Ciepło
Rusza program, który ma zazielenić ciepłownictwo. Na początek 2 mld złotych
Ciepło
W lipcu rząd przedstawi harmonogram wyłączeń bloków węglowych
Ciepło
Najnowocześniejszy blok węglowy w Elektrowni Jaworzno zdał testy operatora