Spółka Rafako odpowiedzialna za Jaworzno chce postępowania układowego

Rafako poinformowało o złożeniu przez jej spółkę zależną E003B7 (odpowiedzialna za budowę bloku 910 MW w Jaworznie) wniosku o otwarcie postępowania układowego. Po odstąpieniu od złożenia wniosku o upadłość, to kolejny krok, który ma pozwolić na uniknięcie upadłości tej spółki.

Publikacja: 13.02.2023 10:19

Spółka Rafako odpowiedzialna za Jaworzno chce postępowania układowego

Foto: materiały prasowe

Rafako złożyło w piątek wniosek o otwarcie postępowania o zmianę układu, który został zawarty w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Przyczyną złożenia wniosku jest zaistnienie - w ocenie zarządu spółki - przesłanki zmiany układu polegającej na zmniejszenie dochodu firmy. Ma to być efekt m.in przedłużającej się realizacji i rozliczenia kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. „Zgodnie ze stanowiskiem Spółki Zależnej, celem złożenia Wniosku Spółki Zależnej jest uniknięcie ogłoszenia upadłości Spółki Zależnej, przez umożliwienie Spółce Zależnej restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli” – czytamy we wniosku.

Propozycje układowe, o których spółka poinformowała w raporcie giełdowym przewiduje podział wierzycieli na IV grupy interesu. W ramach poszczególnych grup propozycje częściowej redukcji zadłużenia i spłatę pozostałej części. Spółka proponuje wierzycielom umorzenie całości odsetek. Jeśli chodzi wierzycieli, których wierzytelności w kwocie należności głównej ustalonej na dzień poprzedzający otwarcie postępowania układowego nie przekraczają 20 000 zł, Rafako proponuje spłatę nieumorzonych należności jednorazowo, zaś po upływie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Czytaj więcej

Rafako nie złoży wniosku o upadłość

„Umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź za opóźnienie w zapłacie czy od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za okres po dniu otwarcia postępowania układowego, od wierzytelności odjętych postępowaniem układowym” – czytamy. Jeśli chodzi wierzycieli, których wierzytelności w kwocie należności głównej przekraczają 20 000 zł, spółka proponuje umorzenie należności głównej w 40 proc. a także nieumorzonych należności w 12 (dwunastu) równych ratach kwartalnych, płatnych co kwartał na koniec każdego kwartału, z których pierwsza rata płatna będzie na koniec następnego kwartału, po upływie kwartału, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Wierzycielom, których wierzytelności wynikają z realizacji kontraktu na budowę elektrowni Jaworzno 910 MW, którzy zostali zgłoszeniu jako podwykonawcy robót budowlanych, spółka proponuje umorzenie należności głównej w 80 proc. „Umorzenie w całości należności ubocznych w tym w szczególności kar umownych, opłat sądowych i egzekucyjnych, umorzenie należności głównej w 80 proc. spłatę nieumorzonych należności w 12 (dwunastu) równych ratach kwartalnych, płatnych co kwartał na koniec każdego kwartału, z których pierwsza rata płatna będzie na koniec następnego kwartału, po upływie kwartału, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu” – czytamy w propozycji.

Wreszcie czwartej grupie, w przypadku wierzycieli powiązanym kapitałowo w tym pozostające grupie Rafako zaproponowano umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź za opóźnienie w zapłacie czy od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za okres sprzed dnia otwarcia postępowania układowego, umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź za opóźnienie w zapłacie czy od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za okres po dniu otwarcia postępowania układowego, od wierzytelności odjętych postępowaniem układowym, umorzenie w całości należności ubocznych w tym w szczególności kar umownych, opłat sądowych i egzekucyjnych. „Umorzenie należności głównej w 94 proc., spłata nieumorzonych należności nastąpi w 6 równych ratach kwartalnych, płatnych co kwartał na koniec każdego kwartału, z których pierwsza rata płatna będzie wraz z ostatnią 12 ratą przewidzianą dla wierzycieli grupy II i III” – czytamy w propozycjach.

Ciepło
Orlen buduje elektrownię gazową w Grudziądzu
Materiał Promocyjny
Naszpikowane technologiami Volkswageny na wyciągnięcie ręki w niezwykłym finansowaniu
Ciepło
Duże bloki węglowe też odpoczną podczas majówki
Ciepło
Koniec największego sporu w polskiej energetyce. Tauron i Rafako rozstali się
Ciepło
Węglowa elektrociepłownia w Puławach z opóźnieniem i droższa
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Ciepło
Tauron kończy remont Jaworzna
Ciepło
Nie będzie masowej kontroli domów. Urząd: kompletnie błędna interpretacja