Spółka Rafako odpowiedzialna za Jaworzno chce postępowania układowego

Rafako poinformowało o złożeniu przez jej spółkę zależną E003B7 (odpowiedzialna za budowę bloku 910 MW w Jaworznie) wniosku o otwarcie postępowania układowego. Po odstąpieniu od złożenia wniosku o upadłość, to kolejny krok, który ma pozwolić na uniknięcie upadłości tej spółki.

Publikacja: 13.02.2023 10:19

Spółka Rafako odpowiedzialna za Jaworzno chce postępowania układowego

Foto: materiały prasowe

Rafako złożyło w piątek wniosek o otwarcie postępowania o zmianę układu, który został zawarty w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Przyczyną złożenia wniosku jest zaistnienie - w ocenie zarządu spółki - przesłanki zmiany układu polegającej na zmniejszenie dochodu firmy. Ma to być efekt m.in przedłużającej się realizacji i rozliczenia kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. „Zgodnie ze stanowiskiem Spółki Zależnej, celem złożenia Wniosku Spółki Zależnej jest uniknięcie ogłoszenia upadłości Spółki Zależnej, przez umożliwienie Spółce Zależnej restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli” – czytamy we wniosku.

Propozycje układowe, o których spółka poinformowała w raporcie giełdowym przewiduje podział wierzycieli na IV grupy interesu. W ramach poszczególnych grup propozycje częściowej redukcji zadłużenia i spłatę pozostałej części. Spółka proponuje wierzycielom umorzenie całości odsetek. Jeśli chodzi wierzycieli, których wierzytelności w kwocie należności głównej ustalonej na dzień poprzedzający otwarcie postępowania układowego nie przekraczają 20 000 zł, Rafako proponuje spłatę nieumorzonych należności jednorazowo, zaś po upływie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Czytaj więcej

Rafako nie złoży wniosku o upadłość

„Umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź za opóźnienie w zapłacie czy od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za okres po dniu otwarcia postępowania układowego, od wierzytelności odjętych postępowaniem układowym” – czytamy. Jeśli chodzi wierzycieli, których wierzytelności w kwocie należności głównej przekraczają 20 000 zł, spółka proponuje umorzenie należności głównej w 40 proc. a także nieumorzonych należności w 12 (dwunastu) równych ratach kwartalnych, płatnych co kwartał na koniec każdego kwartału, z których pierwsza rata płatna będzie na koniec następnego kwartału, po upływie kwartału, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Wierzycielom, których wierzytelności wynikają z realizacji kontraktu na budowę elektrowni Jaworzno 910 MW, którzy zostali zgłoszeniu jako podwykonawcy robót budowlanych, spółka proponuje umorzenie należności głównej w 80 proc. „Umorzenie w całości należności ubocznych w tym w szczególności kar umownych, opłat sądowych i egzekucyjnych, umorzenie należności głównej w 80 proc. spłatę nieumorzonych należności w 12 (dwunastu) równych ratach kwartalnych, płatnych co kwartał na koniec każdego kwartału, z których pierwsza rata płatna będzie na koniec następnego kwartału, po upływie kwartału, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu” – czytamy w propozycji.

Wreszcie czwartej grupie, w przypadku wierzycieli powiązanym kapitałowo w tym pozostające grupie Rafako zaproponowano umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź za opóźnienie w zapłacie czy od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za okres sprzed dnia otwarcia postępowania układowego, umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź za opóźnienie w zapłacie czy od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za okres po dniu otwarcia postępowania układowego, od wierzytelności odjętych postępowaniem układowym, umorzenie w całości należności ubocznych w tym w szczególności kar umownych, opłat sądowych i egzekucyjnych. „Umorzenie należności głównej w 94 proc., spłata nieumorzonych należności nastąpi w 6 równych ratach kwartalnych, płatnych co kwartał na koniec każdego kwartału, z których pierwsza rata płatna będzie wraz z ostatnią 12 ratą przewidzianą dla wierzycieli grupy II i III” – czytamy w propozycjach.

Rafako złożyło w piątek wniosek o otwarcie postępowania o zmianę układu, który został zawarty w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Przyczyną złożenia wniosku jest zaistnienie - w ocenie zarządu spółki - przesłanki zmiany układu polegającej na zmniejszenie dochodu firmy. Ma to być efekt m.in przedłużającej się realizacji i rozliczenia kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. „Zgodnie ze stanowiskiem Spółki Zależnej, celem złożenia Wniosku Spółki Zależnej jest uniknięcie ogłoszenia upadłości Spółki Zależnej, przez umożliwienie Spółce Zależnej restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli” – czytamy we wniosku.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Ciepło
UOKiK wytropił nieprawidłowości na rynku pomp ciepła. Ich kontrola budzi emocje
Ciepło
Normy jakości dla pomp ciepła łapią opóźnienie
Ciepło
Rusza program, który ma zazielenić ciepłownictwo. Na początek 2 mld złotych
Ciepło
W lipcu rząd przedstawi harmonogram wyłączeń bloków węglowych
Ciepło
Najnowocześniejszy blok węglowy w Elektrowni Jaworzno zdał testy operatora