Jest wstępne porozumienie między Tauronem a Rafako

Rafako i Tauron Wytwarzanie zawarły wstępne porozumienia w ramach mediacji. Planują do 28 lutego ustalić ostateczne warunki ugody i podpisać ją do 8 marca 2023 r. Oddala się w ten sposób widmo złożenia wniosku o upadłość przez firmę Rafako.

Publikacja: 07.02.2023 16:48

Jest wstępne porozumienie między Tauronem a Rafako

Foto: Adobe Stock

Podczas kolejnych mediacji, strony miały ustalić, że powstrzymają się z dochodzeniem wzajemnych roszczeń do 8 marca br. Wówczas może dojść do zawarcia ugody. Ma ona – jeśli strony dojdą do porozumienia – ustalić harmonogram oraz sposób zakończenia prac naprawczych i strojeniowych przy bloku 910 MW. Te prace miałyby zostać zakończone do końca tego roku. Dla Taurona od dłuższego czasu – jak zapowiadał wcześniej prezes spółki celowej Tauron Wytwarzanie, Trajan Szuladziński – kluczowe ma być zweryfikowanie paramentów kontraktowych. Jeśli do 8 marca obie strony doszłyby do porozumienia, wówczas miałyby być możliwe wykorzystanie zminimalizowanie roszczeń finansowych. „Wskazano obszary i zagadnienia dalszych rozmów, które wykonawca i Tauron Wytwarzanie zamierzają negocjować” – czytamy w stanowisku Rafako. Uzgodnienie ostatecznych warunków ugody zaplanowano do końca lutego.

Czytaj więcej

Jest nadzieja dla Rafako i Tauron. Rozmowy zawieszone

„Chcemy dalej prowadzić mediacje przed Sądem Polubownym, by z poszanowaniem interesów obu stron zawrzeć ugodę” – powiedział Radosław Domagalski – Łabędzki, prezes Rafako. Podkreślił on, że zdaniem wykonawcy blok nie ma wad projektowych, a usterki, które zdarzały się na początku jego eksploatacji, mogą zostać szybko usunięte. „Byliśmy i jesteśmy gotowi przystosować ten blok do spalania paliwa, jakie w obecnej sytuacji jest dostępne, jednak wciąż musi ono być w granicach parametrów dla bloku nadkrytycznego dużej mocy” – dodał.

„Ostatnie tury negocjacji prowadzonych z udziałem mediatorów Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP otwierają możliwość wypracowania ugody zawierającej konkretny harmonogram prac strojeniowych i naprawczych. Prace te powinny pozwolić na osiągnięcie przez blok 910 MW paramentów gwarancyjnych nie później niż do końca 2023 r.” – mówi z kolei Szuladziński.

Kluczowe dla Rafako ma być kolejny punkt porozumienia. Obie strony do końca lutego miały zobowiązać się nie występować wobec siebie oraz instytucji finansujących z żadnymi roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

Tauron Wytwarzanie wezwało w styczniu br. Rafako do zapłaty ponad 1,3 mld zł tytułem kar umownych i odszkodowań za usterki i wady bloku. Rafako w odpowiedzi zapowiedziało złożenie wniosku o upadłość i wezwało Tauron Wytwarzanie o zapłatę 606,5 mln zł, a Tauron Polska Energia o zapłatę 251,1 mln zł. Obie spółki uznają roszczenia drugiej strony za bezzasadne.

Rafako nie ma takich środków, dlatego też rozpoczęło przygotowania do złożenia wniosku o upadłość. Termin mija 10 lutego. Decyzja Tauron może oznaczać, że Rafako uzna przesłanki dotyczące wniosku o upadłość za niebyłe.

Jak czytamy w raporcie giełdowym Rafako, w ramach podpisanego aneksu, zostaną wprowadzone zmiany w dotychczasowych etapach realizacji kontraktu i utworzenie nowych etapów jego realizacji, związanych z dostawą części przez wykonawcę, celem rozliczenia wykonywanych do tej pory prac wykonawcy, a także w związku z dążeniem do bezpiecznej eksploatacji bloku. „Ponadto, w

związku z powyższym, nastąpi podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy z Kontraktu o kwotę 1.000.373,45 zł netto oraz skrócenie, w stosunku do postanowień kontraktu, terminów płatności

wynagrodzenia wykonawcy za etapy realizacji Kontraktu, objęte powyższą zmianą” – czytamy w raporcie spółki z Raciborza.

Podczas kolejnych mediacji, strony miały ustalić, że powstrzymają się z dochodzeniem wzajemnych roszczeń do 8 marca br. Wówczas może dojść do zawarcia ugody. Ma ona – jeśli strony dojdą do porozumienia – ustalić harmonogram oraz sposób zakończenia prac naprawczych i strojeniowych przy bloku 910 MW. Te prace miałyby zostać zakończone do końca tego roku. Dla Taurona od dłuższego czasu – jak zapowiadał wcześniej prezes spółki celowej Tauron Wytwarzanie, Trajan Szuladziński – kluczowe ma być zweryfikowanie paramentów kontraktowych. Jeśli do 8 marca obie strony doszłyby do porozumienia, wówczas miałyby być możliwe wykorzystanie zminimalizowanie roszczeń finansowych. „Wskazano obszary i zagadnienia dalszych rozmów, które wykonawca i Tauron Wytwarzanie zamierzają negocjować” – czytamy w stanowisku Rafako. Uzgodnienie ostatecznych warunków ugody zaplanowano do końca lutego.

Ciepło
Nowy podatek od ogrzewania może za kilka lat wzrosnąć czterokrotnie
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Ciepło
Geotermia nadzieją na dekarbonizację. Walka z kryzysem energetycznym
Ciepło
Były zarząd Tauronu nie otrzymał absolutorium za 2023 r.
Ciepło
Pompy ciepła pod lupą UOKiK. Miażdżące wyniki kontroli
Ciepło
Ciepłownie chciałyby uciec przed podwyżką w dekarbonizację