Spółka z Raciborza podkreśla, że próba ciśnieniowa to jeden z najważniejszych etapów realizacji inwestycji. – Powodzenie próby ciśnieniowej oznacza potwierdzenie szczelności i zakończenie montażu części ciśnieniowej kotłów parowych – informuje Rafako, dodając, że kolejne etapy na które czeka spółka to między innymi montaże turbozespołu, montaże kompletnej technologii oraz finalnie - uruchomienie instalacji.

Czytaj więcej

Tauron i Rafako kończą spór wokół Jaworzna

Budowana w koksowni Radlin będzie spełniać normy środowiskowe i konkluzje BAT dla obiektów energetycznych. Obiekt ma zaspokoić potrzeby energetyczne koksowni natomiast nadwyżki energii elektrycznej zasilą Krajowy System Energetyczny. Ciepło w wodzie grzewczej dostarczane będzie na potrzeby PGG KWK ROW Ruch Marcel oraz mieszkańców Radlina.

Inwestycja jest wieloetapowa, a jej finalna data zakończenia to koniec 2024 r., jednak sama elektrociepłownia ma ruszyć wcześniej, najdalej do końca przyszłego roku. Cały koszt inwestycji szacowany jest na 450 mln zł.