Duże koszty małej obniżki cen prądu

Kilkanaście milionów złotych może kosztować spółki obrotu 5-proc. obniżka cen prądu jeszcze na ten rok. Tyle mogą wynieść koszty operacyjne zabiegu, który może dać kilkadziesiąt złotych oszczędności.

Aktualizacja: 23.08.2023 06:18 Publikacja: 23.08.2023 03:00

Duże koszty małej obniżki cen prądu

Foto: Adobe Stock

Poselska poprawka do ustawy o gwarancjach finansowych dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego zakłada 5-proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych i spółdzielni z datą wsteczną od początku roku. Generuje to trudności operacyjne dla sprzedawców, w tym dla spółek państwowych, ale te głośno o problemach nie mówią, inaczej niż prawnicy.

Dodatkowe zadania

Co do zasady, w obliczu wysokich cen energii, interwencja legislacyjna, mająca na celu ochronę odbiorców wrażliwych, jest dla naszych rozmówców uzasadniona. – Zaskakuje jednak tryb uchwalenia ostatnich zmian i ich zakres. Zostały one w ostatniej chwili dorzucone do ustawy o zupełnie innej tematyce, tj. ustawy o udzielaniu gwarancji NABE – mówi Joanna Bernat, partner w Kancelarii Banasik Woźniak i Wspólnicy.

Obecna cena energii już teraz zamrożona jest na poziomie z 2022 r., w wysokości 414–415 zł za MWh. Dzięki obniżce cen energii o 5 proc. oszczędności dla gospodarstw domowych mogą wynieść (w zależności od zużycia) 40–60 zł (zakładając konsumpcję na poziomie 2–3 MWh rocznie). Z danych GUS wynika, że w 2021 r. gospodarstwo domowe zużywa średnio 2 MWh.

Czytaj więcej

Mrożenie cen energii i ciepła będzie kosztować w tym roku 70 mld zł

Jak dowiadujemy się nieoficjalnie, dla jednej z czterech największych grup sprzedażowych koszty operacyjne obniżki ceny mogą wynieść 4–5 mln zł. Te szacunki potwierdzają także inne podmioty obecne na rynku. Oficjalnie jednak firmy nie informują o kosztach takiego ruchu. Podkreślają, że na tym etapie trudno oszacować koszt związany z wykonywaniem i obsługą korekt. – Jest on uzależniony zarówno od sposobu wystawianego rozliczenia, jak i od liczby wystawionych faktur, które są uzależnione od okresu rozliczeniowego poszczególnych klientów – informuje nas Tauron. Energa zwraca uwagę głównie na koszt wysyłki dodatkowej korespondencji. Aby te koszty były mniejsze, firmy będą chciały zaoszczędzić na kosztach operacyjnych. I tak, Enea w celu optymalizacji kosztów, zakłada wysyłkę korekt wraz z fakturą rozliczeniową. – Ponadto znacząca liczba naszych klientów z grup taryfowych G korzysta z e-faktury, gdzie nie ponosimy kosztów wysyłki faktur i korekt – podaje firma.

Spółki obrotu, zajmujące się bezpośrednią sprzedażą energii, będą musiały na nowo przeliczyć każdy rachunek za energię od stycznia tego roku i wystawić zarówno faktury korygujące, jak i prognozy korygujące na pozostałe miesiące tego roku. – Do tego dochodzi najbardziej kosztowna wysyłka listów do kilkunastu milionów gospodarstw domowych z tą informacją. Koszt jednostkowy takiego procesu może wynieść nawet ok. 5–10 zł. Będziemy mieć duże zamieszanie po stronie operacyjnej: rozliczeniowej i logistycznej – tłumaczy Łukasz Batory, adwokat, szef działu energetyki w Kancelarii Modrzejewski i Wspólnicy sp.j.

Wyższe rekompensaty?

Wskazuje on także na wątpliwości, czy spółkom obrotu będzie przysługiwać jeszcze większa rekompensata za obniżenie cen energii o 5 proc. i kiedy oraz z czego zostanie wypłacona. Obecnie różnice między taryfą a zamrożoną ceną energii pokrywa zarządca rozliczeń, który wypłaca rekompensaty. – W nowelizacji ustawy o mrożeniu cen energii nie ma mowy o nowej rekompensacie za obniżenie cen, jest tylko enigmatyczna mowa o „uwzględnieniu” korekty rozliczeń we wniosku o rekompensatę za miesiąc następujący po miesiącu wejścia w życie nowelizacji. Sprzedawca energii będzie musiał dodatkowo weryfikować i przeliczać, czy będzie się należeć korekta rekompensat za obniżkę cen energii, czy też z uwagi na bieżące rozliczenia rekompensata nie wystąpi – co może być istotne dla alternatywnych sprzedawców, którzy nie posiadają taryf zatwierdzonych przez prezesa URE – mówi. Jak dodaje, nie wiemy, czy ustawodawca o tym zapomniał, czy domyślnie założył, że takie rekompensaty będą się firmom należeć, na bazie podstawowych zapisów noweli. Odgadnięcie intencji ustawodawcy jest trudne, bo mamy do czynienia z poprawką poselską, bez oceny skutków regulacji i konsultacji społecznych. Batory wskazuje wreszcie na dodatkowe skutki w postaci korekt deklaracji VAT i CIT.

Obniżka przez korektę

Jak będzie wyglądać obniżka cen energii w praktyce? Jak tłumaczy mec. Batory, spółki sprzedażowe wystawią korekty faktur, pojawi się więc w naturalny sposób nadpłata na rachunku klienta równa obniżce rachunku o 5 proc. – Jeśli korekty zostaną wystawione w październiku, to – w zależności od cykli rozliczeniowych – rachunki w grudniu lub w styczniu będą niższe o wspominaną nadpłatę, co przewidują umowy kompleksowe na zakup energii. Rachunki mogą być mniejsze o 54–60 zł w skali roku. Dla Kowalskiego będzie to mało zauważalne – wskazuje.

Podobnie uważa Joanna Bernat, która zestawia tę kwotę z istotnymi kosztami dla spółek obrotu. W opinii Batorego znacznie prostszym krokiem byłoby zastosowanie opustów (ta możliwość jest przewidziana w prawie) już na rok przyszły o 5 proc. Trzeba też mieć na uwadze, że na wypłatę rekompensaty dla firm przez zarządcę rozliczeń też trzeba poczekać. – Rodzi się więc pytanie o stosunek korzyści do kosztów w przypadku takiej zmiany. – Uchwalona obniżka dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r., co oznacza, że uprawnieni odbiorcy z automatu mają nadpłaty, które trzeba zwrócić lub rozliczyć. Rozliczenie to ma nastąpić w kolejnym okresie rozliczeniowym. Będzie on zależał od umowy i może wynosić nawet pół roku – mówi Bernat. Proces legislacyjny nie został zakończony – ustawa trafiła do Senatu.

Poselska poprawka do ustawy o gwarancjach finansowych dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego zakłada 5-proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych i spółdzielni z datą wsteczną od początku roku. Generuje to trudności operacyjne dla sprzedawców, w tym dla spółek państwowych, ale te głośno o problemach nie mówią, inaczej niż prawnicy.

Dodatkowe zadania

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Ceny Energii
Nowe taryfy na prąd to „wejście do kasyna i niepewność". Niepokój sprzedawców
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Ceny Energii
Ceny prądu mrożone nie tylko dla gospodarstw domowych. Jest projekt ustawy
Ceny Energii
Ile zapłacimy za prąd. Prezes URE podał prawdopodobną cenę
Ceny Energii
Rząd mrozi ceny energii. Kto ma szansę na bon energetyczny?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Ceny Energii
Rząd dalej będzie mroził ceny energii. Znamy stawkę i koszty