Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) odmówił zatwierdzenia zmiany taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G (gospodarstw domowych) złożonych przez Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót. Wnioski zostały złożone w lipcu tego roku i dotyczyły podwyżek cen jeszcze w tym roku. „Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmówił zatwierdzenia zmiany taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G ustalonej przez przedsiębiorstwo (…). Wniosek przedsiębiorstwa w tej sprawie nie spełniał wymagań z art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne" - czytamy w decyzjach URE dla każdej z trzech spółek.

Czytaj więcej

Bez szans na poprawę w energetyce w przyszłym roku

Trzech sprzedawców energii elektrycznej z urzędu – Tauron Sprzedaż, Energa Obrót i Enea – złożyło na początku lipca do prezesa URE wnioski o zmianę obowiązującej obecnie taryfy na sprzedaż energii odbiorcom w gospodarstwach domowych. Spółki chciały jeszcze w tym roku podnieść ceny w taryfie, która została zatwierdzona w grudniu zeszłego roku. Podwyżki wahały się od kilku do kilkunastu proc. URE analizując wnioski badał, czy ich treść jest uzasadniona względem kosztów ich działalności, kosztów pozyskania energii. Równoważy też interesy obu stron - zarówno sprzedawców, jak i konsumentów. Dotychczas decyzji prezesa URE jeszcze nie było, co wynikało z faktu, że rząd rozpoczął poprzez trzy ustawy i kilka rozporządzeń, proces mrożenia cen energii na przyszły rok. To wpływało na przełożenie decyzji prezesa URE.

Wnioski taryfowe na 2023 r. zostały złożone w listopadzie, a decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w połowie grudnia.