Jak wynika z comiesięcznych zestawień Towarowej Giełdy Energii, obrót energią elektryczną na TGE wyniósł w maju 2022 r., 11 494 537 MWh, co oznacza spadek o 50,9 proc. w stosunku do maja 2021 r. Z kolei obrót na Rynku Dnia Bieżącego wyniósł 163 459 MWh, osiągając najwyższy poziom od września 2021 r.

Kolejny miesiąc z rzędu rosną także ceny energii. Średnia ważona obrotu cena na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w maju 2022 r. na poziomie 662,40 zł/MWh i jest to wzrost o 77,95 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Z kolei w kontraktach terminowych średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą w roku 2023 wyniosła w maju 2022 r. 1 092,67 zł/MWh. To stanowi wzrost o 302,85 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu 2022 r.