Podpisany list intencyjny umożliwi grupie Ciech gruntowną analizę wykorzystania technologii małych i mikro reaktorów modularnych w zakładach produkujących sodę kalcynowaną. Obecnie elektrociepłownie dostarczające parę – niezbędny surowiec w procesie technologicznym – korzystają z węgla jako paliwa. Grupa Ciech jest jednym z największych odbiorców węgla po energetyce zawodowej w Polsce, ale zgodnie z przyjętą strategią ma stopniowo odchodzić od tego surowca na rzecz pozyskiwania energii z gazu ziemnego, termicznego przetwarzania odpadów czy właśnie energii jądrowej.

Synthos Green Energy jest strategicznym i wyłącznym partnerem GE Hitachi Nuclear Energy Americas LLC w zakresie wykorzystania technologii małych reaktorów modułowych (o mocy do 300 MW), natomiast z firmą Ultra Safe Nuclear Corporation – w obszarze mikroreaktorów modułowych (o mocy do 15 MW).

- Czysta, bezemisyjna energia jądrowa może stać się ważnym elementem strategii osiągania ambitnych celów klimatycznych przez naszą grupę, a także ważnym czynnikiem zwiększającym konkurencyjność Ciechu w perspektywie długoterminowej. Współpraca Ciechu, przedstawiciela biznesu energochłonnego o dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki, ze spółką Synthos Green Energy może zaowocować nie tylko przyspieszeniem procesu dekarbonizacji rodzimego przemysłu, ale także wzmocnieniem jego pozycji na globalnym rynku – mówi Dawid Jakubowicz, prezes Ciechu.

To już kolejne plany współpracy polskich miliarderów w zakresie energetyki jądrowej. Zauważmy, że Kulczyk Investments, wehikuł inwestycyjny Sebastiana Kulczyka, poprzez spółkę zależną KI Chemistry, jest większościowym akcjonariuszem Ciechu. Z kolei właścicielem grupy Synthos, w skład którego Synthos Green Energy jest Michał Sołowow.