Wszystko zaczyna się od projektu

Fotolia

By stworzyć GOZ, potrzebna jest współpraca biznesu, administracji i społeczeństwa.

Z jednej strony kurczące się zasoby naturalne. Z drugiej – rosnące góry odpadów. W dzisiejszych czasach producent opakowań musi wziąć odpowiedzialność za ich wpływ na środowisko. Dlatego właśnie Grupa CANPACK od ponad 20 lat tworzy sieć odzysku zużytej puszki aluminiowej w Polsce. Obecnie jej poziom recyklingu wynosi już ponad 80 proc.

Jednak by system odzyskiwania opakowań przynosił aż tak dobre rezultaty, musi być zorganizowany z głową.

Co może biznes?

Myślenie o gospodarce nisko odpadowej powinno zacząć się od projektu. Przykładem „ekoprojektowania” może być np. puszka aluminiowa, która z uwagi na surowiec może być przetwarzana wielokrotnie.

To nie wszystko. Recykling jest tylko pewnym, bardzo istotnym, elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Ważne jest jednak to, by rzeczywiście przejść od gospodarki „odpadowej” do „surowcowej”.

W Polsce największe firmy wprowadzające na rynek opakowania od lat uczestniczą w kosztach systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Jednak ze względu na nowe przepisy dyrektyw odpadowej i opakowaniowej wymaga to zmian.

Przekształcenie to powinno być ewolucyjne i musi się opierać na usprawnianiu istniejącego systemu bazującego na profesjonalnej organizacji rynku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. To z jednej strony pozwalałoby zmniejszyć operacyjne obciążenia wprowadzających opakowania na rynek. Z drugiej – sprawiłoby, że gospodarką odpadami opakowaniowymi zajmą się wyspecjalizowane podmioty.

Z kolei stopniowe zmiany pozwalałyby sukcesywnie eliminować wady i ryzyka obecnego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. A także zapewniać wymagany wzrost rzeczywistych poziomów recyklingu w Polsce.

Trójstronna współpraca

Od miesięcy trwa dialog między interesariuszami rynku a przedstawicielami administracji publicznej. Aktywnie uczestniczy w nim także Grupa CANPACK, poprzez CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań SA.

Ale zanim do tego dojdzie, proces legislacyjny powinien być poprzedzony analizą obecnego stanu prawnego pod kątem wdrożenia GOZ. A dopiero po tym powinno nastąpić zakończenie prac nad mapą drogową w kierunku GOZ i przyjmowanie kolejnych, już bardziej szczegółowych aktów legislacyjnych, takich jak implementujące waste package, w tym zmiany do ustawy o odpadach oraz ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi m.in. w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jak i ekoprojektowania.

Jednak by efektywnie wdrażać ideę GOZ, nie wystarczy tylko współpraca biznesu i administracji. Znaczenie ma też konsument.

By aluminiowa puszka mogła być ponownie wykorzystana, konsument powinien wrzucić ją do odpowiedniego kontenera z podobnymi surowcami wtórnymi. Bez współpracy ze strony klienta nic nie wyjdzie.

Mogą Ci się również spodobać

Przypłynął 50. statek z LNG

W niedzielę metanowiec Iberica Knutsen dostarczył do Świnoujścia skroplony gaz ziemny. Tym samym łączna ...

CTG buduje globalne imperium. Kupuje i w Polsce

Należąca do chińskich władz grupa China Three Gorges (CTG) inwestuje w sektor energii odnawialnej, ...

Wiatrakowy dylemat władzy

Ministerstwo Finansów nie pracuje nad interpretacją zapisów dotyczących podatków od nieruchomości dla farm wiatrowych ...

Bagdad zaprasza Rosjan na budowę

Władze Iraku chcą, by rosyjskie koncerny budowlane wzięły udział w powstaniu nowego rurociągu Irak-Turcja. ...

Kolejna próba odwołania prezesa JSW

W najbliższy piątek obradować będzie rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W pierwotnej wersji porządku ...

Finowie wchodzą do Potoku

Fiński koncern energetyczny Fortum został głównym akcjonariuszem niemieckiego uczestnika projektu Nord Stream 2. I ...