Patrząc na pozycję gotówkową netto JSW, która obecnie sięga 7,9 mld zł – jak podkreślają analitycy DM BOŚ - jest ona znacznie wyższa od bieżącej kapitalizacji rynkowej spółki. „Po drugie perspektywy zysków na 2023 rok pozostają, naszym zdaniem, nadzwyczaj korzystne. Po trzecie, chociaż zakładamy, że ryzyko wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków w końcu się zmaterializuje, to nawet przy najgorszym scenariuszu jest mała szansa, by to wpłynęło na naszą ocenę, że walory JSW są śmiesznie tanie” – piszą w swojej rekomendacji analitycy.

Ryzyko związane z wprowadzeniem regulacji metanu dotyczy – jak wskazują analitycy – dalekiej przyszłości, bo 2031 r., zatem nie może być powodem zbyt niskiej wyceny rynkowej JSW. Zważywszy na korzystniejsze niż oczekiwano warunki na rynku węgla analitycy DM BOŚ podwyższają prognozy finansowe dla JSW na 2023 r. "Zakładamy w bazowym scenariuszu wzrost całorocznej EBITDA do ok. 8,5 mld zł. „Gdybyśmy założyli, że obecne warunki makroekonomiczne utrzymają się do końca roku, to prognoza całorocznej EBITDA za 2023 roku wzrosłaby do ok. 11 mld zł” - szacują. Tegoroczne wydatki inwestycyjne prognozują oni na 2,5 mld zł.