Bumech opublikował wstępne, szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. Zgodnie z liczbami, zysk brutto firmy w całym 2022 r. ukształtował się na poziomie 444 mln złotych. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost (218 proc.) w stosunku do wyników z poprzedniego roku obrotowego.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów materiałów za cztery kwartały 2022 r. szacowane są na poziomi 1.112 mln złotych, co oznacza wzrost o 260.3 proc. w stosunku do wyniku z 2021 r., szacowany wynik na działalności operacyjnej (EBIT) w stosunku do 2021 r. wzrósł o ponad 210 proc. i ma wynieść ponad 455 mln zł,

Szacowana wartość wskaźnika EBITDA wynosi 562 mln złotych, co stanowi wzrost o ponad 205 proc. w stosunku do całego 2021 r. - Szacunek wyniku finansowego Grupy Kapitałowej Bumech za rok 2022 jest  wiernym opisem tego, co miało miejsce w branży górniczej w minionym roku – mówi Marcin Sutkowski, prezes Bumechu. - Bez wątpienia dla Grupy Kapitałowej Bumech był to najlepszy rok działalności i najlepsze zanotowane do tej pory wyniki, nawet pomimo faktu konieczności utworzenia dodatkowych rezerw. Jako Grupa Kapitałowa wykorzystaliśmy ten czas i koniunkturę, przede wszystkim, do konsolidacji Grupy, przeprowadzenia reorganizacji systemu naszej pracy oraz przygotowania i uruchomienia inwestycji dających silne podstawy do  stabilnej działalności Grupy w ciągu najbliższych lat – dodaje.