Jak powiedział prezes Bogdanki podczas konferencji górniczej „Szkoły Eksploatacji Podziemnej”, w spółce rozpoczęto prace nad aktualizacją strategii. „Myślę, że do połowy roku prace powinny być sfinalizowane. Aktualizacja będzie uwzględniać prace nad zmianami w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r., powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (do której Bogdanka nie będzie należeć – red.), dyrektywę metanową. Chcemy zmitygować ryzyka” – powiedział.

Wskazał, że aktualizacja strategii ma dążyć do dywersyfikacji źródeł przychodów. „To przełoży się nie tylko na postrzeganie naszej firmy z perspektywy kopalni i roku 2049 (koniec wydobycia węgla w Polsce – red.). Chcemy dywersyfikować źródła przychodów, aby utrzymać siłę nabywczą regionu. Najważniejsza jest efektywność kosztowa węgla energetycznego. Chcemy jednak szukać innych źródeł przychodów w kontekście poszukiwania innych surowców, które są potrzebne do zielonej transformacji. Nie ma OZE bez górnictwa metali ziem rzadkich. Chcemy rozpoznać ten obszar także w kontekście naszej strategii.” – powiedział prezes Bogdanki. Wskazał, że spółka chce wzmocnić także swoją trzecią nogę, a więc produkcję energii z OZE. „Chcemy przekształcić kopalnie w koncern, który będzie generował przychody nie tylko z wydobycia węgla kamiennego” – zakończył Wyligała.

Obowiązująca strategii spółki została zaprezentowana w grudniu 2020 r.