Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej przekazał, że 8 lutego 2023 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy zarządem firmy a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w Spółce w sprawie wzrostu funduszu płac w 2023 r. Był to kolejne spotkanie mediacyjne w tym roku, które zakończyło się zawarciem porozumienia. Mediatorem był senator PiS Wojciech Piecha.

Czytaj więcej

JSW nie potwierdza udziału w pracach nad podatkiem od zysków

Zgodnie z porozumieniem, od 1 stycznia 2023 roku fundusz płac dla pracowników spółki zostanie zwiększony o 15,4 proc. i wzrośnie o ok. 580 mln zł. Podczas wcześniejszego spotkania zarząd proponował wzrost stawek płacy zasadniczej od 1 stycznia 2023 r. o 12 proc. i możliwy powrót do rozmów w drugim półroczu. Ta propozycja także okazała się nie do przyjęcia i na 10 lutego związki miały manifestować w Warszawie. Dzisiejsze porozumienie kończy spór w spółce.

Przypomnijmy, że już w 2022 r. wynagrodzenia w JSW wzrosły o 10 proc. W lipcu ub. roku pracownikom wypłacono także jednorazową nagrodę w wysokości od 13 tys. do 19 tys. zł brutto, co kosztowało spółkę ok. 480 mln zł.