Teraz Rafako składa roszczenia wobec Taurona

Na chwilę przed „spotkaniem rozjemczym” przed Prokuratorią Generalną, Rafako wezwało Tauron Wytwarzanie do zapłaty 606,5 mln zł, a Tauron Polska Energia (całą grupę kapitałową) o zapłatę 251,1 mln zł. Podobne wezwania do zapłaty skierował wcześniej Tauron wobec Rafako. Obie strony mają w poniedziałek spotkać się i rozmawiać, jak rozwiązać ten spór.

Publikacja: 13.01.2023 20:06

Teraz Rafako składa roszczenia wobec Taurona

Foto: materiały prasowe

Roszczenia wobec Tauron Wytwarzania

Przedmiotem wezwania są skierowane przez Rafako do Tauron Wytwarzanie roszczenia o zapłatę przez Tauron Wytwarzanie na rzecz emitenta kwoty 249,6 mln zł z tytułem odszkodowania za zawinioną – jak tłumaczy Rafako – przez Tauron Wytwarzanie naruszenia dóbr emitenta oraz utraty możliwości pozyskania przez spółkę nowych zleceń, wynikającej z braku redukcji gwarancji finansowych będących zabezpieczeniem kontraktu na budowę nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie. To jednak nie koniec. „Kolejne żądanie dotyczy zapłaty przez Tauron Wytwarzanie na rzecz Rafako kwoty 319,4 mln zł tytułem odszkodowania za zawinioną – jak pisze Rafako – przez Tauron Wytwarzanie szkodę będącą następstwem wydłużenia realizacji kontraktu, z zastrzeżeniem, iż jest to wysokość szkody przy założeniu, iż zakończenie realizacji kontraktu nastąpi do końca 2023 r.” – czytamy.

Czytaj więcej

Kryzys wokół Jaworzna może się skończyć awanturą polityczną i upadłością Rafako

Rafako oczekuje także za bezprawne – jak pisze Rafako – naruszenie dóbr osobistych oraz zapłaty przez Tauron Wytwarzanie 1,5 mln zł na cele społeczne. Spółka oczekuje też zapłaty przez Tauron Wytwarzanie na jej rzecz kwoty 1,45 mln zł tytułem zwrotu poniesionych przez Rafako kosztów usuwania usterek, uszkodzeń urządzeń i usuwania skutków awarii w odniesieniu do bloku, zawinionych przez Tauron Wytwarzanie i będących następstwem – jak pisze Rafako – użycia węgla niespełniającego warunków kontraktu oraz zapłaty 34,47 mln zł tytułem waloryzacji wynagrodzenia z kontraktu.

Roszczenia wobec całej grupy

Rafako oczekuje też już od samego Taurona zapłaty 249,6 mln zł za bezprawne naruszenie dóbr osobistych spółki oraz przeprosin za bezprawne naruszenie dóbr osobistych oraz wpłaty przez Tauron 1,5 mln zł na cele społeczne.

Czytaj więcej

Tauron chce od Rafako gigantycznej kary. Ponad miliard zł za błędy przy Jaworznie

Zapowiedź kolejnych pism

W przypadku niepowodzenia, na skutek działania lub zaniechania Tauron Wytwarzanie, tzw. procesu inwestorskiego Rafako, spółka skieruje wobec Tauron Wytwarzanie dalsze roszczenia odszkodowawcze w kwocie nie niższej niż 300 mln zł. W przypadku, gdy wobec Rafako - na skutek działania lub zaniechania Tauron Wytwarzanie - kontrahenci i partnerzy biznesowi Rafako skierują wobec spółka roszczenia z tytułu kar umownych lub odszkodowawcze, Rafako skieruje wobec Tauron Wytwarzanie roszczenia odszkodowawcze/regresowe w kwocie nie niższej, niż 483,3 mln zł. Tożsame żądania będą wobec całej grupy. Wobec Taurona przypadku niepowodzenia, na skutek działania lub zaniechania procesu inwestorskiego, Rafako skieruje wobec Taurona dalsze roszczenia odszkodowawcze w kwocie nie niższej niż 300 mln zł.

Tauron Wytwarzanie wezwał w środę Rafako i Mostostal Warszawa do zapłaty 1,31 mld zł kar umownych i odszkodowania w związku z wadami bloku w Jaworznie. Rafako podało w czwartek, że w związku z otrzymanym wezwaniem do zapłaty zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

Odpowiedź Taurona

Katowicka firma w odpowiedzi na to stanowisko Rafako dała do zrozumienia, że do samej treści pisma nie będzie się odnosić. „Stanowi ono jedynie projekcję rzeczywistości zarządu Rafako, a prezentowane roszczenia nie mają żadnego uzasadnienia biznesowego, prawnego, logicznego” – czytamy w stanowisku spółki. Zdaniem Tauronu, zarząd Rafako, zamiast przygotowywać się do negocjacji przed Prokuratorią Generalną, których wynik może mieć istotny wpływ na zabezpieczenie interesów pracowników tej firmy, zajmuje się – jak pisze Tauron – tworzeniem pism, mających być asumptem do wojny medialnej. ”Tauron deklaruje jednocześnie wsparcie dla podwykonawców i pracowników Rafako w tym trudnym czasie” – podkreśla spółka.

W poniedziałek spotkanie ostatniej szansy?

Na poniedziałek 16 stycznia zaplanowane jest spotkanie przedstawicieli Tauron Wytwarzanie i Rafako w siedzibie Prokuratorii Generalnej. Celem jest wyjście z impasu, w jakim znalazły się rozmowy dotyczące zakończenia realizacji bloku węglowego w Jaworznie. Rafako jest sceptyczne. – Potwierdzamy, że jesteśmy gotowi przystąpić do mediacji ze spółką Tauron Wytwarzanie przed Prokuratorią Generalną RP. Oczekujemy jednak udziału w mediacjach odpowiednio umocowanych osób, które władne są do podejmowania decyzji. Przede wszystkim zaś oczekujemy konstruktywnych propozycji – podkreśla Rafako. Jak się dowiadujemy, Tauron może na spotkaniu oczekiwać od Rafako przedstawienia harmonogramu napraw i usunięcia wad oraz usterek bloku. Rafako miałoby na to tydzień.

Węgiel
Porządki kadrowe w Bogdance. Nowa rada nadzorcza odwołała zarząd
Węgiel
Pożary dławią wydobycie JSW. Spółka podała dane produkcyjne
Węgiel
Minister przemysłu Marzena Czarnecka o planie rządu na górnictwo
Węgiel
Do węglowej spółki PGE wraca jej dawny prezes
Węgiel
Państwowe spółki z zakazem importu węgla. Normy zapasów przekraczają 200 proc.