Jak wynika z przekazanej informacji giełdowej, umowa sprzedaży węgla energetycznego została zawarta z „krajową spółką kapitałową”. „Przedmiotem sprzedaży jest węgiel energetyczny, którego dostawy będą realizowane w okresie styczeń - czerwiec 2023 r., w oparciu o miesięczne harmonogramy dostaw, z wykorzystaniem transportu kolejowego na warunkach FCA stacja nadania Czechowice-Dziedzice” – czytamy w komunikacie. Przychody z tytułu realizacji przedmiotowej umowy szacuje się na ok. 152 mln zł.