Tauron przygotowuje się do redukcji wydobycia

Tauron Wydobycie zawarł umowy w związku z objęciem systemem wsparcia w zakresie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych. To element ustawy o pomocy publicznej dla branży górniczej. Mimo planów redukcji, wydobycie w tym roku będzie wyższe niż planowano.

Publikacja: 21.12.2022 14:47

Tauron przygotowuje się do redukcji wydobycia

Foto: Fotorzepa/Tomasz Jodłowski

Z Ministrem Aktywów Państwowych zawarta została umowa o podwyższenie kapitału zakładowego, a ze Skarbem Państwa umowa objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

Dopłata do redukcji zdolności produkcyjnych nastąpi w formie podwyższenia kapitału zakładowego w zamian za wniesiony przez Skarb Państwa wkład niepieniężny w postaci skarbowych papierów wartościowych - obligacji skarbowych.

„Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w ramach kapitału docelowego, na podstawie podjętej w dniu 20 grudnia 2022 r. uchwały zarządu Tauron Wydobycie. Kapitał zostanie podwyższony w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, o kwotę 10 zł, tj. do kwoty 400.286.800 zł, poprzez emisję jednej imiennej, zwykłej akcji serii M o wartości nominalnej 10 zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci 203.603 sztuk obligacji” – czytamy w komunikacie.

Czytaj więcej

Kopalnia w Rybniku zatrudniła więźniów. Przysługują im wszystkie górnicze dodatki

Wartość środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży obligacji przez spółkę szacowana jest na 177,6 mln zł. „Nadwyżka ceny emisyjnej akcji nad jej wartością nominalną stanowić będzie agio, księgowane na kapitał zapasowy TWD (Tauron Wydobycie – red.), zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych. Przeniesienie własności wkładu niepieniężnego na TWD nastąpi poprzez dokonanie zapisu na rachunku depozytowym TWD" - czytamy. Środki pozyskane ze sprzedaży obligacji będą przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Tauron Wydobycie zgodnie z zasadami dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych.

„Umowy zostały zawarte w ramach zaakceptowanego przez Ministra Aktywów Państwowych wsparcia publicznego dla TWD w formie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych w 2022 r. oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego i rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych na 2022 r." – wyjaśnia spółka.

Zgodnie z zawartą umową między Tauronem a Skarbem Państwa spółka wydobywcza, która posiada trzy kopalnie ma zostać sprzedana za symboliczną złotówkę. Transakcja ma zostać sfinalizowana z końcem tego roku.

Mimo planów redukcji, spółka w czasie kryzysu energetycznego, zwiększa wydobycie. Spółka planowała zamknąć wydobycie w bieżącym roku na poziomie 4,5 mln ton, plan ten skorygowano o 600 tysięcy ton do poziomu 5,1 mln ton w całym 2022 r.

Z Ministrem Aktywów Państwowych zawarta została umowa o podwyższenie kapitału zakładowego, a ze Skarbem Państwa umowa objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

Dopłata do redukcji zdolności produkcyjnych nastąpi w formie podwyższenia kapitału zakładowego w zamian za wniesiony przez Skarb Państwa wkład niepieniężny w postaci skarbowych papierów wartościowych - obligacji skarbowych.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Surowce i paliwa
Węgiel rosyjski udaje kazachski? Jest odpowiedź służb
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Węgiel
Ponad pół miliarda odpisu za niesprzedany węgiel. PGE nadal bez umowy z rządem
Węgiel
JSW i Famur nie będą inwestorami w Ukrainie
Węgiel
Polskie firmy wybudują na Ukrainie "drugą Bogdankę"? Jest list intencyjny
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Węgiel
Turcja kupuje węgiel skradziony Ukrainie. Biały Dom ostrzega Ankarę
Węgiel
Górnicy z Bełchatowa zapowiadają protest w Warszawie