Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w JSW o 10 proc. które kosztowało ok. 250 mln zł podpisano 28 stycznia br. Ustalono w nim również, że od stycznia br. z 21 do 30 zł wzrośnie wartość należnych górnikom posiłków profilaktycznych.

Ponadto w ówczesnym porozumieniu zapisano, iż po ocenie sytuacji finansowej spółki za pierwsze półrocze 2022 r., strony porozumienia zdecydują o wypłacie jednorazowej nagrody dla wszystkich pracowników. We wtorek JSW poinformowała o zawarciu kolejnego porozumienia ze stroną społeczną, precyzującego warunki wypłaty tej nagrody.

- Zgodnie z zawartym Porozumieniem, nagroda jednorazowa wypłacona zostanie w miesiącu lipcu br. wszystkim pracownikom JSW będącym w stanie zatrudnienia w dniu 30 czerwca 2022 r. i spełniającym warunki jej przyznania - poinformowała spółka. Nie podano jednak jaka będzie wysokość nagród dla poszczególnych pracowników.

Koszt wypłaty nagrody jednorazowej, łącznie z kosztami pracodawcy, nie przekroczy kwoty 480 mln zł i obciąży wyniki spółki za trzeci kwartał 2022 r. Porozumienie w tej sprawie podpisały działające w JSW reprezentatywne organizacje związkowe: Solidarność, Kadra oraz Federacja Związków Zawodowych Górników JSW.