Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o zasileniu JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii D i nabyciu

Jak podano w komunikacie, celem funduszu jest wsparcie stabilizacyjne bieżącej płynności oraz ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu, z przeznaczeniem na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej grupy JSW.

W maju spółka informowała, że fundusz stabilizacyjny ma być docelowo zasilony kwotą do 5 mld zł. Wielkość tego funduszu jeszcze niedawno miała wynosić 1,8 mld zł. Powstały w 2018 r. fundusz pod nazwą JSW Stabilizacyjny FIZ służył gromadzeniu środków, mogących wspomagać płynność finansową spółki lub finansowanie kluczowych inwestycji w okresach dekoniunktury. W 2020 r., kiedy rynek węgla, koksu i stali znalazł się w kryzysie, spółka zdecydowała o stopniowym umarzaniu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, otrzymując tym samym blisko 1,4 mld zł płynnych środków.

Według stanu na koniec 2021 r., w funduszu pozostało 507,7 mln zł. W kwietniu br., w wyniku kolejnej emisji certyfikatów inwestycyjnych FIZ za 700 mln zł, wartość aktywów funduszu netto przekroczyła 1,2 mld zł.