PKP Cargo przewiezie paliwa zarówno do elektrowni i elektrociepłowni grupy Tauron, jak i do innych odbiorców na terenie kraju. Oferty PKP Cargo zostały wybrane jako najkorzystniejsze w przetargu na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla na potrzeby Tauronu Wydobycie. Spółki podpisały dwie umowy na przewozy kolejowe węgla o łącznej szacowanej wartości szacowanej na blisko 107 mln zł. Umowy obowiązują do kwietnia 2023 r.

PKP Cargo ma przewieźć łącznie 4,4 mln ton węgla z trzech kopalń Tauronu Wydobycie, a więc zakładów górniczych Sobieski, Janina oraz Brzeszcze. Blisko 3,9 mln ton to węgiel przeznaczony dla jednostek wytwórczych spółek Tauron Wytwarzanie oraz Nowe Jaworzno Grupa Tauron (operator nowego bloku 910MW). Pozostała masa zrealizowana zostanie do innych odbiorców rozmieszczonych na terenie całej Polski.

Ma to wynikać m.in. z faktu, że Tauron Wydobycie odnotowuje znacznie większe zapotrzebowanie na produkty węglowe, niż w ub. latach - zarówno dla dużych podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych. W 2021 r. spółka zamknęła z większymi przychodami ze sprzedaży węgla, co pozwoliło poprawić jej płynność i powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki w kolejnych miesiącach.