To rozszerzenie współpracy firm, bo Grenevia rozpoczęła współpracę z KGHM od kontraktu na sprzedaż energii w formule PPA. - Teraz nasz partner zostanie właścicielem tej oraz siedmiu innych elektrowni słonecznych – mówi Krzysztof Czajka, wiceprezes ds. sprzedaży Projekt Solartechnik. – Dziękujemy za zaufanie. Cieszymy się, że możemy wspierać miedziową spółkę - dodaje.

Podpisana 12 września 2023 r. umowa z KGHM Polska Miedź obejmuje sprzedaż gotowych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 50 MW. Dodatkowo, Projekt Solartechnik świadczyć będzie posprzedażową usługę utrzymania farm fotowoltaicznych będących przedmiotem transakcji.

Czytaj więcej

Mniejsze wsparcia dla starszych OZE. Producenci zielonej energii chcą iść do sądu

- W KGHM Polska Miedź jest to pierwsza tego typu transakcja, która zapewni skokowy przyrost mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. Inwestycja, oprócz zasadniczego celu związanego z realizowaną transformacją energetyczną KGHM, będzie miała również istotny wpływ na strukturyzację polityki KGHM w zakresie integracji aktywów OZE, tych rozwijanych we własnym zakresie oraz tych przejmowanych w ramach naszej aktywności na rynku akwizycyjnym. Zakupione instalacje zapewnią około 2 proc. pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w KGHM – powiedział Mateusz Wodejko, wiceprezes KGHM do spraw finansowych.

Zakupione przez KGHM farmy fotowoltaiczne zlokalizowane są w województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim i wielkopolskim. Strategia Grupy Grenevia zakłada, że z końcem 2024 r. 70 proc. z nich będzie efektem zaangażowania w sektorze OZE.