Rada ministrów opublikowała 9 września protokół z lipcowego głosowania nad projektem liberalizacji ustawy odległościowej, która ogranicza możliwość budowy nowych farm wiatrowych na terenie kraju. Liberalizacja ustawy pozwoli zwiększyć obszar, który pozwoli na budowę nowych instalacji o kilkanaście procent. – Rada Ministrów, po dyskusji: przyjęła projekt ustawy ze zdaniem odrębnym Ministra Sprawiedliwości i Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Wójcika. Rada zdecydowała o skierowaniu projektu do Sejmu, upoważniając Ministra Klimatu i Środowiska do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych – czytamy w ujawnionym dokumencie.

Tymczasem rządowy projekt liberalizacji ustawy odległościowej czeka już blisko 2 miesiące w Sejmie na nadanie mu numeru i na rozpoczęcie prac w komisji sejmowej. Według nieoficjalnych informacji dowiadujemy się, że za opóźnianiem prac może stać marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Czytaj więcej

Rządowa ustawa wiatrakowa zamrożona w Sejmie. Wiemy kto opóźnia prace