Forum Wizja Rozwoju to największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce. W tym roku zaplanowano kilkadziesiąt debat z udziałem ekspertów i praktyków z różnych branż, naukowców oraz przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych. Forum koncentrować się będzie wokół najważniejszych wyzwań stojących przed polską gospodarką. Wśród poruszanych tematów znajdzie się morska energetyka wiatrowa (MEW).

Zdaniem ekspertów inwestycje w farmy wiatrowe na morzu przyniosą wiele korzyści zarówno społecznych, jak i gospodarczych. Chodzi zarówno o dywersyfikację źródeł wytwarzania energii, jak i o ochronę klimatu. Uczestnicy debaty poświęconej MEW będą rozmawiać m.in. o barierach i szansach dla rozwoju inwestycji, modelach kontraktów wykonawczych, a także o źródłach finansowania projektów na morzu.

Panel „Czy MEW będzie istotnym elementem polskiej energetyki? Wyzwania najbliższych lat dla inwestycji MEW” odbędzie się 20 czerwca o godz. 10.25