Polenergia rozwija potencjał zielonej energii

Po udanym 2018 r. Polenergia kontynuuje inwestycje w nowe moce wytwórcze. Rozbuduje też sieć dystrybucji, na co w tym obszarze w latach 2019 – 2022 przeznaczy 51 mln zł.

Publikacja: 05.03.2019 13:23

Polenergia rozwija potencjał zielonej energii

Foto: Bloomberg

W minionym roku Polenergia wyraźnie poprawiła wyniki finansowe. Jej przychody wzrosły o 25 proc., w porównaniu z rokiem 2017, i sięgnęły 3,45 mld zł. Było to możliwe dzięki wyższym przychodom segmentu obrotu i energetyki konwencjonalnej. Skorygowany wynik EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wzrósł w tym czasie o 6,9 mln zł, do 188,4 mln zł. Pozytywnie na ten wynik wpłynęły lepsze dane segmentu energetyki konwencjonalnej oraz wiatrowej, ale gorszy niż przed rokiem wynik grupa osiągnęła z handlu energią elektryczną w segmencie obrotu. Polenergia zarobiła w ubiegłym roku na czysto 3,38 mln zł, podczas gdy w 2017 r. miała 87,7 mln zł straty. Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych wyniósł w 2018 r. 34,7 mln zł.

– W minionym roku swój finał znalazło wiele działań zainicjowanych w poprzednich latach, takich jak restrukturyzacja zadłużenia większości naszych farm wiatrowych, optymalizacja kosztów operacyjnych i pozyskanie koncernu Equinor jako partnera do rozwoju projektów farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Dlatego możemy dzisiaj stwierdzić, że z wymagającego i obfitującego w wyzwania trudnego okresu ostatnich trzech lat wyszliśmy wzmocnieni – komentuje Michał Michalski, prezes Polenergii.

– Dzięki przeprowadzonym działaniom optymalizacyjnym i poprawie efektywności, Polenergia jest gotowa do rozwoju i pełnego wykorzystania poprawiającej się sytuacji na rynku odnawialnych źródeł energii – dodał prezes.

Polenergia zwraca też uwagę na znowelizowanie ustawy o odnawialnych źródłach energii, co przywróciło poprzednie zasady ustalania podatku od nieruchomości. Sukcesem dla spółki zakończyły się ponadto trzy aukcje na rynku mocy. Elektrociepłownia Nowa Sarzyna oraz Mercury Energia wygrały akcje na lata 2021, 2022 i 2023. Natomiast wygrana aukcji dla fotowoltaiki umożliwi wybudowanie już w 2019 r. w Sulechowie pierwszej elektrowni fotowoltaicznej Polenergii o mocy 8 MW. Pozytywny wpływ na cały rynek odnawialnych źródeł energii w 2018 r. miał też ponad trzykrotny wzrost cen zielonych certyfikatów oraz wzrost cen energii elektrycznej.

Energetyczna spółka kontynuuje realizację swoich projektów inwestycyjnych. Projekty związane z budową farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim otrzymały dodatkowe warunki przyłączeniowe. Oznacza to możliwość zwiększenia łącznej mocy farm rozwijanych przez grupę do 3000 MW. Zgodnie z nowym harmonogramem prac, pierwsza dostawa energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej może nastąpić w 2025 r. Termin rozpoczęcia budowy morskich farm uzależniony jest jednak od wejścia w życie nowych przepisów dla tej branży.
Grupa kontynuuje też prace, których celem jest też budowa fam wiatrowych o mocy 199 MW w oparciu o przychody z rynku energii lub kontrakty długoterminowe. Nie wyklucza też udziału tych projektów w ewentualnej aukcji dla farm wiatrowych w tym roku. Polenergia przygotowuje do udziału w oczekiwanych w tym roku aukcjach projekty elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 16 MW. Kolejne projekty fotowoltaiczne o mocy 30 MW znajdują się we wczesnej fazie rozwoju.

Polenergia inwestuje też w infrastrukturę dystrybucyjną. Nowy plan na lata 2019 – 2022 przewiduje inwestycje w tym obszarze o łącznej wartości 51 mln zł, co pozwoli na pozyskanie ponad 20 tys. nowych odbiorców. Spółka w ciągu najbliższych czterech lat chce podnieść wartość aktywów regulowanych segmentu dystrybucji o 50 proc. i podwoić liczbę odbiorców energii elektrycznej.

OZE

W minionym roku Polenergia wyraźnie poprawiła wyniki finansowe. Jej przychody wzrosły o 25 proc., w porównaniu z rokiem 2017, i sięgnęły 3,45 mld zł. Było to możliwe dzięki wyższym przychodom segmentu obrotu i energetyki konwencjonalnej. Skorygowany wynik EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wzrósł w tym czasie o 6,9 mln zł, do 188,4 mln zł. Pozytywnie na ten wynik wpłynęły lepsze dane segmentu energetyki konwencjonalnej oraz wiatrowej, ale gorszy niż przed rokiem wynik grupa osiągnęła z handlu energią elektryczną w segmencie obrotu. Polenergia zarobiła w ubiegłym roku na czysto 3,38 mln zł, podczas gdy w 2017 r. miała 87,7 mln zł straty. Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych wyniósł w 2018 r. 34,7 mln zł.

OZE
Nadzorca polskiej energetyki znów zredukował OZE. Pojawiły się ceny ujemne
OZE
Słoneczne rekordy jedne po drugim i to mimo interwencji operatora
OZE
Ukraina będzie eksportować LNG do Europy i budować OZE
OZE
Masowe redukcje mocy z odnawialnych źródeł energii
OZE
Peter Herweck, prezes Schneider Electric: Mniejsza emisja CO2 nie zwalnia z odpowiedzialności