0,65 TWK, czyli ponad 22 proc. zużytej w zeszłym roku przez spółkę KGHM energii pochodziło z własnych źródeł – to o 1,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Górniczo-hutniczy koncern skonsumował blisko 2,9 TWh energii. Własne bloki gazowo-parowe w Polkowicach i Głogowie wyprodukowały rekordowe ilości prądu: 0,52 TWh – oszczędności z tytułu posiadania własnych bloków KGHM szacuje na kilkanaście milionów złotych w skali roku.

KGHM kontynuuje inwestycje we własne źródła energii, w tym te zielone. W grudniu ub.r. ruszyła pierwsza elektrownia fotowoltaiczna w technologii 4.0 o mocy 3,1 MWp. W zeszłym roku firma złożyła wnioski do zmiany w dokumentacji urbanistycznej w celu dopuszczenia lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na posiadanych terenach. W gminie Lubin planowany jest projekt o potencjale mocy zainstalowanej około 20 MW, a gminie Warta Bolesławiecka o potencjale powyżej 50 MW.

""

energia.rp.pl

Strategia KGHM na lata 2019-2023 zakłada, że do końca 2030 r. połowa zapotrzebowania spółki na energię elektryczną ma pochodzić ze źródeł własnych i odnawialnych źródeł energii.