DB Cargo Polska i PKP Energetyka podpisały list intencyjny, którego celem jest wypracowanie zasad zasilania przewozów kolejowych, realizowanych przez pierwszą z tych firm energią trakcyjną pochodzącą z OZE. Już od stycznia 2022 r. współpraca ma zaowocować tym, że połowa potrzebnego firmie transportowej prądu będzie wyprodukowana w sposób przyjazny dla środowiska. Docelowo, od stycznia 2023 r., PKP Energetyka ma zasilać DB Cargo Polska w 100 proc. energią pochodzącą z OZE.

""

energia.rp.pl

Dzięki temu przewoźnik chce zaoferować klientom możliwość nie tylko zamówienia usługi transportowej opartej na ekologicznym zasilaniu, ale też skompensowania sobie emisji CO2 poprzez udział w ekologicznych projektach. Pierwszy z tych produktów dostępny jest już w Niemczech i Austrii. – Liczymy, że w ramach podjętej współpracy z PKP Energetyka będziemy mogli rozszerzyć ofertę na polski rynek kolejowy – mówi Marek Staszek, prezes zarządu DB Cargo Polska.

Podpisany list intencyjny jest elementem realizacji programu Zielona Kolej, zainicjowanego i prowadzonego przez Centrum Efektywności Energetycznej Kolei, wspólnej inicjatywy firm z branży podejmującej różne działania na rzecz oszczędzania energii. Program zakłada m.in. przejście kolei na zasilanie energią z OZE w 85 proc. do 2030 r. Obecnie udział ten wynosi 12 proc.

""

Fotowoltaika i farma wiatrowa/Bloomberg

energia.rp.pl

W kierunku bardziej ekologicznych przewozów podążają regulacje UE, a za nimi polityka poszczególnych państw. Niezależnie od tego już dziś kolej jest jednym z najbardziej zrównoważonych i ekologicznych środków transportu. Pociąg towarowy emituje dwukrotnie mniej CO2 w przeliczeniu na tonokilometr niż transport morski i czterokrotnie mniej niż drogowy.

– Zgodnie ze światowymi trendami zielone produkty i usługi będą kluczową przewagą konkurencyjną firm. Chcemy, aby kolej przyciągała jak najwięcej potoków towarów i pasażerów, dlatego Zielona Kolej to jeden z filarów naszej strategii do 2030 r. – twierdzi Wojciech Orzech, prezes PKP Energetyki. Spółka wyraża przekonanie, że będzie systematycznie poszerzać listę przewoźników, którzy zaoferują swoim klientom przewozy oparte na OZE, czyniąc branżę kolejową liderem zielonej transformacji.