OW Offshore to spółka joint venture, w której po 50 proc. udziałów posiadają portugalska firma energetyczna EDP Renovaveis oraz francuski koncern Engie. W ramach umowy Tauron zakłada, że obejmie 50 proc. udziałów w spółkach OW, które w swoim portfolio posiadają projekty farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. OW z kolei będzie dążyć do objęcia połowy udziałów w spółkach Tauronu, które posiadają projekty farma wiatrowych na Bałtyku.

Projekty są obecnie na etapie złożonych wniosków o pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiesił w 2017 r. postępowania administracyjne wszczynane na podstawie wniosków dotyczące pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskiej strefie Morza Bałtyckiego.

""

Wojciech Ignacok, prezes Tauronu/mat.pras

energia.rp.pl

– Energetyka wiatrowa na morzu stanowi istotny element polskiej i europejskiej strategii transformacji sektora energetycznego. Również w naszych planach offshore odgrywa ważną rolę w budowie mocy zeroemisyjnych po 2025 r. – wyjaśnia Wojciech Ignacok, prezes Tauronu. – Bałtyk ze względu na wietrzność i głębokość uważany jest za jeden z najbardziej perspektywicznych akwenów dla rozwoju energetyki morskiej w Europie – dodaje Ignacok.

Intencją stron jest sprzedaż udziałów w spółkach celowych i podpisanie umowy inwestycyjnej w ciągu sześciu miesięcy. Tauron i OW zobowiązały się do działania na zasadach wyłączności w zakresie projektów objętych współpracą w czasie obowiązywania dwuletniej umowy. Współpraca wyłączna stron może zostać rozszerzona o dodatkowe obszary.

""

Morska farma wiatrowa Middelgrunden nieopodal Kopenhagi, fot. Michał Niewiadomski

energia.rp.pl