Według danych PSE na dzień 1 października 2020 r. moc zainstalowana w fotowoltaice sięgnęła 2682,7 MW. Oznacza to wzrost o 166,3 proc. rok do roku i o 6,1 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Z miesiąca na miesiąc moc działających w Polsce instalacji słonecznych (PV) rośnie bardzo dynamicznie. Jeszcze w maju 2019 r. łączna moc tego typu urządzeń sięgała 0,65 GW. Na koniec sierpnia 2020 r. było to już ponad 2,5 GW. W takim tempie nie rozwija się żadna inna technologia odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. Upowszechnienie słonecznych instalacji było możliwe dzięki mocnemu spadkowi cen urządzeń, a także dotacjom, które można otrzymać w ramach rządowego programu „Mój Prąd” z budżetem wartym 1 mld zł.