W kwietniu Tauron Wytwarzanie podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie projektu w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 3 mln zł. – W sierpniu rozpoczął się etap faktycznej realizacji projektu. Po pracach projektowych i etapie pozyskiwania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, lokalizacja przyszłej farmy zmienia się w plac budowy – komentuje Wojciech Przepadło, wiceprezes Tauronu Wytwarzanie.

""

Adobe Stock

energia.rp.pl

Elektrownia słoneczna w Jaworznie o mocy 100 MW ma zostać oddana do użytku w 2021 r. Wszystkie planowane farmy fotowoltaiczne będą budowane na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji na skutek długotrwałej działalności przemysłowej – są to głównie tereny po byłych elektrowniach lub składowiskach odpadów.