Do zadań pełnomocnika należeć będzie m.in. podejmowanie i koordynowanie działań mających na celu rozwój odnawialnych źródeł energii, w szczególności morskiej energetyki wiatrowej, biogazu rolniczego, biopłynów, paliw alternatywnych oraz elektromobilności i magazynów energii, a także poprawę efektywności energetycznej.

Ponadto, pełnomocnik przeprowadzi analizę kierunków rozwoju i możliwości wykorzystania wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych, które mogłyby zasilać w ciepło np. zakłady przemysłowe.

Ma się także zająć m.in. likwidacją barier ograniczających rozwój zielonych instalacji, popularyzacją OZE, energetyki rozproszonej, prosumenckiej, klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych.